• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wizualizacja danych w prezentacjach, raportach, infografikach

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na dedykowane przede wszystkim pracownikom wydziałów promocji szkolenie, którego przedmiotem będą narzędzia i funkcje służące do wizualizacji danych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, które poświęcone jest metodom efektywnego prezentowania i komunikowania danych w wizualny sposób. Swym przedmiotem obejmuje ono rodzaje wizualizacji dla różnych typów danych, projektowanie efektywnych wizualizacji, które jasno i dokładnie przekazują informacje oraz wykorzystanie narzędzi programowych do tworzenia i dostosowywania wizualizacji. Szkolenie dedykowane jest osobom, które chciałyby lepiej przedstawiać dane i liczby w swojej codziennej pracy - prezentacje, raporty, zestawienia, etc., przy pomocy popularnych, ogólnodostępnych narzędzi. Nasze szkolenie to warsztat - 60% szkolenia będzie realizowane warsztatowo – by w 100% skorzystać z zajęć wymagany jest dostęp do Microsoft PowerPoint oraz dostęp z poziomu przeglądarki do programu Canva.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie i uzupełnienie wiedzy w obszarze wizualizacji danych.
• Nabycie umiejętności i wiedzę potrzebną do tworzenia angażujących i informacyjnych wizualizacji, które pomagają użytkownikom lepiej zrozumieć i interpretować dane.
• Poznanie zasad komunikowania danych i informacji.
• Przedstawienie sposobów wizualizacji w zależności od rodzaju danych.
• Wyjaśnienie zasad hierarchii wizualnej.
• Poznanie niestandardowych narzędzi i funkcji Canva, PowerPoint, Excel.
• Uczestnik naszego szkolenia:
- Nauczy się tworzyć intrygujące wizualizacje danych.
- Pozna techniki przyciągania uwagi odbiorcy.
- Odkryje niestandardowe metody tworzenia wizualizacji, wykresów, piktogramów.
- Stworzy własną infografikę.
- Dowie, na co odbiorcy zwracają uwagę w komunikacji wizualnej.
- Nauczy się tworzyć wizualizacje danych w praktyczny sposób – 60% szkolenia to warsztat.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy komunikacji wizualnej:
• Dlaczego i kiedy powinniśmy wizualizować dane?
• Techniki budowania hierarchii informacji.
2. Reguły właściwej prezentacji danych:
• Dobór odpowiedniego formatu graficznego diagramu.
• Graficzne metody uwydatniania danych na wykresie.
• Dobór typu wykresów.
• Kluczowe wykorzystanie tabeli i wykresu.
• Komunikacja liczb.
3. Zasady tworzenia skutecznej i zrozumiałej infografiki:
• Rodzaje infografik.
• Przykłady infografik.
• Czytelność i poprawna interpretacja przez odbiorców – wskazówki.
• Jak projektować infografik?
• Narzędzia ułatwiające projektowanie infografik.
• Projektowanie własnej infografiki – praca warsztatowa.
4. Praca ze zdjęciami:
• Przykłady layoutów.
• Źródła ilustracji i zdjęć.
• Obróbka graficzna czyli kadrowanie, korekcja barw, kontrastu i jasności.
• Praca warsztatowa – tworzenie layoutów ze zdjęciami.
5. Wizualna manipulacja:
• Perspektywa wykresu.
• Dobór skali.
• Umiejętne grupowanie.
• Ukrywanie trendu.
6. Możliwości wizualizacji danych w PowerPoint i Excel
• Formatowanie warunkowe.
• Kartogramy.
• Przebieg w czasie.
• Inne możliwości wizualizacji.
• Tworzenie infografik w PowerPoint
• Niestandardowe funkcje programu PowerPoint.
• Praca z obrazami, kształtami, fontami, kolorami.
• Tworzenie własnych wzorców slajdów.
• Praca warsztatowa – tworzenie wizualizacji.
7. Praktyczne wskazówki, case studies, przydatne źródła.
8. Podsumowanie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane jest do specjalistów, kadry kierowniczej, osób tworzących i pracujących z danymi, osób, które chcą wynieść swoje wizualizacje na wyższy poziom.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, certyfikowany trener na poziomie odpowiadającym EQF 5 European Qualification Framework (Senior Trainer). Praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w komunikacji, marketingu, i zarządzaniu wizerunkiem (doświadczenia zawodowe zdobywał w samorządzie, organizacjach pozarządowych i biznesie). Współautor podręcznika „Narzędziownik promocyjny dla organizacji pozarządowych”. Autor publikacji w takich mediach, jak Forbes, Antyweb, Marketing w Praktyce, Dziennik Zachodni, Wirtualna Polska. Prelegent wielu imprez branżowych w rodzaju LinkedIn Local, Internet Beta, Sprawny Marketing. Prowadził szkolenia m.in. dla Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, Microsoftu, Santander Banku.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 4 maja 2023 r.