Najnowsze zmiany w przepisach dotyczących gospodarowania nieruchomościami należącymi do publicznego zasobu

SPRAWDŹ NASZE WAKACYJNE CENY NA SZKOLENIA

SPECJALNE WAKACYJNE PAKIETY PROMOCYJNE
„WCZEŚNIEJ=TANIEJ”, „RAZEM=TANIEJ”, „Z PRZYJACIELEM”

Więcej informacji: Wakacje z frdl- nasze szkolenia w letnich cenach

 

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego przez nas szkolenia będzie zapoznanie uczestników z projektowanymi zmianami w gospodarowaniu nieruchomościami należącymi do publicznego zasobu oraz z praktycznymi aspektami rozwiązań przewidzianych w nowelizowanych przepisach. Celem spotkania jest nabycie umiejętności stosowania wprowadzanych rozwiązań w praktyce.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Przedstawienie założeń i celów zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami i innych ustawach.
  • Omówienie instrumentów wzmacniających nadzór nad realizacją zadań właściwych organów, a także uproszczenie i racjonalizacja procesu gospodarowania nieruchomościami.
zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie. Cele i założenia zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami i innych ustawach.
2. Instrumenty wzmacniające nadzór nad realizacją zadań właściwych organów w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa:

a. Nowe zasady odwoływania darowizny celowej.
b. Nowe obowiązki sprawozdawcze trwałych zarządców.
c. Kompetencje wojewodów oraz ministra właściwego do spraw budownictwa w zakresie pozyskiwania danych o nieruchomościach należących do zasobu.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zajęcia adresowane są do pracowników administracji publicznej i samorządowej, którzy w ramach obowiązków służbowych zajmują się gospodarowaniem nieruchomościami należącymi do publicznego zasobu.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie; uczestniczył w pracach legislacyjnych nad regulacjami z zakresu gospodarki nieruchomościami; doświadczony orzecznik; autor publikacji branżowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 309 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 13 sierpnia 2021 r.