Podziały nieruchomości na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami

Ważne informacje o szkoleniu

Przedstawiamy Państwo ofertę spotkania, na którym nasz ekspert - pracownik administracji rządowej przedstawi Państwu najaktualniejsze przepisy regulujące podziały nieruchomości, z uwzględnieniem praktyki ich stosowania oraz najnowszego orzecznictwa sądów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Przekazanie niezbędnej wiedzy do prawidłowego prowadzenia postępowań z zakresu podziałów nieruchomości z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz aktualnego orzecznictwa.
  • Wyjaśnienie mi.in. terminologii z zakresu podziałów nieruchomości, zasady opiniowania podziałów z uwzględnieniem poszczególnych trybów określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
  • Zdobycie i utrwalenie wiedzy w zakresie dokonywania geodezyjnych podziałów nieruchomości oraz omówienie procedur administracyjnych.
zwiń
rozwiń
Program
  1. Stosowanie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 92 ugn) - znaczenie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisów o ewidencji gruntów i budynków oraz przepisów o drogach publicznych.
  2. Podziały nieruchomości:
  • zgodnie z ustaleniami planu miejscowego (art. 93 ugn);
  • w przypadku braku planu miejscowego (art. 94 ugn) - znaczenie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - znaczenie przepisów odrębnych;
  • niezależnie od ustaleń planu miejscowego (art. 95 ugn);
  • zabudowanych;
  • przeznaczonych/wykorzystywanych na cele rolne albo leśne.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Zajęcia adresowane są do pracowników administracji publicznej i samorządowej, którzy w ramach obowiązków służbowych odpowiadają za nieruchomości, geodetów, rzeczoznawców majątkowych oraz osób związanych z rynkiem nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista z zakresu gospodarki nieruchomościami. Absolwent Wydziału Geodezji - Politechniki Warszawskiej. Wieloletni pracownik administracji rządowej - resortu odpowiedzialnego za sprawy budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Konsultant w FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 310 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl do 15 października 2021 r.