Nadzwyczajne tryby wzruszania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – najnowsze orzecznictwo

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Decyzja środowiskowa jest pierwszą decyzją, która jest uzyskiwana w toku procesu inwestycyjnego. Bardzo krótkie terminy przewidziane na wniesienie odwołania i zażalenia bardzo często nie pozwalają na realny wpływ na kształt decyzji. Warto zatem wzbogacić wiedzę na temat trybów postępowania, które ingerują w kształt decyzji, w stosunku do których odwołanie już nie przysługuje – zmiany decyzji, stwierdzenia jej nieważności oraz wznowienia postępowania. Niektóre z wad decyzji lub postanowień mogą skutkować ich wyeliminowaniem z obrotu prawnego bez żadnych ograniczeń w czasie. Może to utrudnić albo wręcz uniemożliwić proces inwestycyjny, gdyż wyeliminowanie z obrotu prawnego decyzji środowiskowej może stanowić podstawę do usunięcia z obrotu prawnego decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu czy pozwolenia na budowę.

Seminarium koncentruje się na najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych, a ponadto jest prowadzone w bardzo przystępny sposób (również dla osób nie posiadających wykształcenia prawniczego), gdyż wykładowca podaje dużo praktycznych przykładów i wskazówek. Ogromne znaczenie ma tu również ponad 9-letnie doświadczenie praktyczne wykładowcy w prowadzeniu i konsultowaniu postępowań prowadzonych w trybach nadzwyczajnych przez Ministra Środowiska i Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz prawie 18-letnie doświadczenie w branży.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Omówione nadzwyczajnych trybów postępowania administracyjnego eliminujących z obrotu prawnego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach: wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji oraz postępowanie w sprawie zmiany decyzji prawidłowej albo dotkniętej wadą niekwalifikowaną.
  • Uzyskanie wiedzy kiedy i jak stosować nadzwyczajne tryby wzruszania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z przepisami prawa.
  • Zapoznanie z najnowszym orzecznictwem w zakresie nadzwyczajnych trybów postepowania odnośnie decyzji środowiskowych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Dopuszczalność stosowania trybów nadzwyczajnych w stosunku do decyzji i postanowień.

2. Ustalanie kolejności trybów nadzwyczajnych.

3. Zmiana decyzji środowiskowej:
a. właściwość organów w sprawie wszczęcia postępowania,
b. przesłanki pozytywne,
c. przesłanki negatywne,
d. formułowanie wniosku – wskazówki,
e. rozstrzygnięcia w postępowaniu i jego skutki.

4. Stwierdzenie nieważności- przebieg postępowania:
a. właściwość organów w sprawie wszczęcia postępowania,
b. przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji,
c. terminy dotyczące stwierdzania nieważności,
d. formułowanie wniosku – wskazówki,
e. rozstrzygnięcia w postępowaniu i jego skutki.

5. Wznowienie postępowania:
a. właściwość organów w sprawie wznowienia postępowania,
b. podstawy wznowienia postępowania,
c. przesłanki do wznowienia postępowania:
• przesłanki pozytywne,
• przesłanki negatywne.
d. formułowanie wniosku – wskazówki,
e. rozstrzygnięcia w postępowaniu i jego skutki.

6. Pytania i odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Organy administracji samorządowej wydającej decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (pracownicy Wydziałów Inwestycji, Wydziałów Architektury/Budownictwa, Wydziałów Środowiska), zarządcy dróg, inwestorzy - wszystkie branże, organizacje ekologiczne.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny. W trakcie ponad 17 lat praktyki zawodowej przeprowadziła oraz konsultowała przeprowadzenie kilkuset postępowań administracyjnych przez organy administracji rządowej i samorządowej, w trybie zwyczajnym oraz trybach nadzwyczajnych, w I oraz II instancji. Doświadczenie zdobywała na stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej. W latach 2003 - 2008 była odpowiedzialna za obsługę prawną Departamentu Ochrony Przyrody oraz Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko w Ministerstwie Środowiska, a w latach 2008-2012 za obsługę prawną w Departamencie Ocen Oddziaływania na Środowisko w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Od 2012 r. jest radcą prawnym oraz zajmuje się obsługą prawną w administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz podmiotów prywatnych. Jako trener jest wysoko oceniana przez uczestników szkoleń za bardzo zrozumiały sposób wykładu, zwłaszcza dla tych osób, które nie posiadają wiedzy prawniczej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 305 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres mailowy: centrum@frdl.szczecin.pl do 25 sierpnia 2021 r.