Usuwanie drzew i krzewów w postępowaniach administracyjnych – wydawanie decyzji zezwalających na usuwanie drzew i krzewów

Program i karta zgłoszenia

W przypadku zgłoszenia do 1 października cena wynosi 439 PLN netto/os.

Profesjonalne szkolenie stacjonarne realizowane w Grand Hotel w Kielcach, który spełnia wszystkie wymogi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego.

Ważne informacje o szkoleniu

Obszerne i niejednoznaczne przepisy w zakresie procedowania spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów mogą być przyczyną wielu wątpliwości, co do sposobu ich prawidłowego załatwiania. Urzędnicy i właściciele drzew muszą na bieżąco uaktualniać wiedzę dotyczącą swoich powinności i praw. Rozbudowane procedury mogą powodować niezrozumienia na linii urząd - klient. Zapraszamy Państwa na szkolenie podczas, którego omówimy m. in.: zakres wniosku o wydanie zezwolenia oraz zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew, procedurę uzyskiwania zezwolenia oraz weryfikacji zgłoszenia, zawartość zezwolenia, wytyczne w zakresie nakładania kompensacji przyrodniczej. W czasie szkolenia poruszana będzie także tematyka ewolucji przepisów prawa w powyższym zakresie wynikająca z wprowadzenia w życie przepisów kolejnych ustaw zmieniających przepisy w zakresie usuwania drzew.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zapoznanie uczestników z przepisami z zakresu wydawania decyzji zezwalających na usuwanie drzew i krzewów.
  • Nabycie i usystematyzowanie wiedzy odnośnie zasad prowadzenia postępowań dotyczących usuwania drzew i krzewów.
  • Poszerzenie wiedzy nt. wydawania decyzji zezwalających na usuwanie, w sprawie uznania kompensacji, nałożenia kary administracyjnej, weryfikacji zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew.
zwiń
rozwiń
Program

1. Organy wydające decyzje zezwalające na usunięcie drzew, a organy wydające decyzje nakazujące wycinkę drzew.
2. Zakres przedmiotowy zezwolenia na usunięcie drzew.

a. drzewa i krzewy, na usunięcie których nie jest wymagane zezwolenie;
b. wyłączenie zasad usuwania drzew i krzewów określonych w UoOP w postępowaniach prowadzonych na podstawie innych ustaw.

3. Zgłaszanie zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne. Drzewa podlegające zgłoszeniu.
4. Przebieg postępowania dot. zezwolenia na usunięcie drzew.

a. wniosek o wydanie decyzji;
b. strony postępowania;
c. wizja terenowa oraz oględziny złomów i wywrotów;
d. ocena potrzeb kompensacji;
e. zawartość decyzji - przygotowanie projektu decyzji;
f. zawiadomienie stron o postępowaniu, w tym obowiązki spółdzielni mieszankowych i wspólnot mieszkaniowych;
g. opłaty;
h. wydanie decyzji.

5. Upublicznienie informacji o postępowaniu dot. usuwania drzew.
6. Przepisy prawne, wytyczne i literatura.
7. Dyskusja.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do urzędników (gmin, starostw, urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich, inspektorów ochrony zabytków) zaangażowanych w wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew/krzewów, decyzji środowiskowych, zezwoleń na realizację inwestycji drogowych. Wskazany jest udział zarządców dróg, kolei i terenów zieleni oraz przedsiębiorców realizujących inwestycje – w szczególności dokonujących określonego decyzjami usunięcia dendroflory i urządzania zieleni na końcowych etapach realizacji inwestycji oraz dokonujących zabiegów usuwania drzew w związku z pielęgnowaniem zieleni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Biolog, pedagog. Ekspert z dziedzin: botanika, leśnictwo, ochrona przyrody, wody powierzchniowe. Wykładowca dysponujący doświadczeniem nabytym w instytucjach i urzędach państwowych, w tym w korpusie SC. Pracował m.in. w Parku Narodowym, PGL Lasy Państwowe, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, PGW Wody Polskie. Od 2014 r. współpracuje z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie realizowane w formule hybrydowej (uczestnicy na miejscu w hotelu w Kielcach oraz uczestnicy online). Zgłaszając się na szkolenie prosimy o wskazanie formy uczestnictwa:

Stacjonarne: Udział w profesjonalnym szkoleniu stacjonarnym, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.
Cena: 489,00 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 1 października cena wynosi 439,00 PLN netto/os.

Online: Wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane na żywo za pomocą platformy zoom, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.
W przypadku szkolenia online cena wynosi 315,00 PLN netto/os.
W przypadku chęci uczestnictwa w szkoleniu online szczegóły poniżej – prosimy kliknąć w przycisk zobacz więcej poniżej.