• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Pierwsza aktualizacja stawek dotacji w 2023 roku

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

W kwietniu należy dokonać pierwszej w 2023 roku aktualizacji stawek dotacji oświatowej, dlatego też proponujemy Państwu udział w szkoleniu, stanowiącym kompendium wiedzy z tego zakresu. Podczas praktycznych zajęć, prowadzonych w oparciu o liczne przykłady i ćwiczenia, zdobędą lub zaktualizują Państwo wiedzę, niezbędną do prawidłowego obliczenia i aktualizacji stawek dotacji z uwzględnieniem kwot na dzieci z Ukrainy. Cenne informacje i wskazówki uzyskane podczas spotkania pozwolą prawidłowo stosować algorytmy zapisane w ustawie, a także w prosty sposób dokonać niezbędnych kalkulacji. Szkolenie poprowadzi były pracownik MEN, odpowiedzialny za dotacje oświatowe, autor ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie wiedzy jak zaktualizować stawki dotacji w kwietniu 2023 r. Na szkoleniu przedstawimy nowy sposób wyliczania stawek PKD w oparciu o najnowsze zmiany ustawowe, związane z odliczaniem kwot na dzieci z Ukrainy.
 • Szkolenie będzie składać się przede wszystkim z praktycznych przykładów i ćwiczeń.
 • Pokażemy, jak policzyć podstawową kwotę dotacji, jak dokonać aktualizacji i wyrównania kwoty dotacji. Prowadzący na Excelu pokaże wyliczenia, które należy wykonać przy obliczeniu stawek dotacji.
 • Przedstawimy przykładowy model obliczeniowy, służący do aktualizacji i wyrównywania dotacji w Państwa samorządzie, uwzględniający zmienną liczbę uczniów dotowanych w poszczególnych miesiącach, a także ustawowe ograniczenie zmiany wysokości dotacji. Model wykonany będzie w Excelu i udostępniony po szkoleniu każdemu uczestnikowi.
 • Dzięki nabytym, podczas zajęć, praktycznych umiejętnościom pracownik samorządu, obliczając dotację dla placówek i szkół dotowanych, z jednej strony będzie mieć pewność, że prawidłowo stosuje algorytmy zapisane w ustawie, z drugiej strony będzie mógł w prosty sposób dokonać niezbędnych kalkulacji.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Wprowadzenie do dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych – podstawa prawna. Ogólne przepisy dotyczące dotacji.
 2. Warunki otrzymania dotacji.
 3. Wyjaśnienie pojęć: najbliższa jednostka samorządu terytorialnego, wydatki bieżące, podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów.
 4. Różnice w dotowaniu przedszkoli i szkół. Różnice w dotowaniu uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych.
 5. Praktyczne przykłady-  jak obliczyć: podstawową kwotę dotacji dla przedszkoli dla uczniów pełnosprawnych, wskaźnik zwiększający. Obliczanie kwot dotacji na uczniów przedszkoli i szkół. Warsztaty w arkuszu kalkulacyjnym.
 6. Aktualizacja i wyrównanie stawek dotacji. Ograniczenie wahań dotacji po aktualizacji. Aktualizacja w trybie szczególnego przypadku.
 7. Obowiązywanie nowych zaktualizowanych stawek dotacji, a wyrównanie.
 8. Praktyczny przykład wyrównania dotacji. Model obliczeniowy, służący do aktualizacji i wyrównywania dotacji w samorządzie, uwzględniający zmienną liczbę uczniów dotowanych w poszczególnych miesiącach oraz ustawowe ograniczenie zmiany wysokości dotacji. Warsztaty w arkuszu kalkulacyjnym.
 9. Odpowiedzi na pytania uczestników.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów oświaty/edukacji, budżetu jst, osoby zajmujące się przekazywaniem i rozliczaniem dotacji dla szkół niesamorządowych, wójtowie, skarbnicy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 7 lat pracownik MEN. Na początku w Wydziale Analiz w Departamencie Ekonomicznym jako pracownik odpowiedzialny za kwestie planowania i wykonywania budżetu, potem pracownik w departamencie odpowiedzialnym za finansowanie zadań oświatowych, później jako Naczelnik Wydziału Statystyki, odpowiedzialny za system informacji oświatowej. Autor m. in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w tym przepisów, określających zasady dotowania szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat). Autor nowelizacji ustawy o systemie informacji oświatowej, zmieniającej SIO na system dostępny przez przeglądarkę internetową.

zwiń
rozwiń