Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego. Transkrypcja. Uznawanie orzeczeń. Praktyka stosowania przepisów

Zapraszamy Państwa na dwudniowe szkolenie w terminie: 4 i 16 listopada 2021 r. 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w dwudniowym szkoleniu dotyczącym zagadnień związanych z wydawaniem dokumentów z Rejestru Stanu Cywilnego. Omówione zostaną aspekty dotyczące prostowania, uzupełnienia oraz unieważnienia aktu stanu cywilnego, transkrypcji zagranicznych oraz uznawania orzeczeń zagranicznych. Program szkolenia został zaprojektowany w ten sposób, aby podczas przedstawiania zagadnień położyć szczególny nacisk na kwestie praktyczne dotyczące stosowania przepisów oraz móc rozwiać Państwa wątpliwości, pojawiające się w bieżącej pracy lub w przypadku kontroli. Zajęcia poprowadzi trener, praktyk, kierownik USC z wieloletnim doświadczeniem.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • pogłębienie wiedzy dotyczącej stosowania przez kierowników i pracowników USC przepisów ustaw regulujących problematykę rejestracji stanu cywilnego, w szczególności Prawa o aktach stanu cywilnego oraz innych ustaw;
 • przedstawienie problematyki odmowy dokonania czynności przez kierownika USC, wskazanie w jakich sytuacjach można odmówić dokonywania czynności (np. uznania ojcostwa, zawarcia małżeństwa), omówienie kwestii braków formalnych i ich uzupełnienia;
 • wskazanie jakie przepisy należy zastosować przy uznawaniu orzeczeń zagranicznych;
 • omówienie projektowanych zmiany w Pasc;
 • uzyskanie wiedzy pozwalającej na poprawę jakości stosowania przepisów, uniknięcie błędów i nieprawidłowości w bieżącej pracy, jak i w przypadku kontroli; możliwość wymiany doświadczeń, przedyskutowania kwestii problematycznych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Wydawanie dokumentów z Rejestru Stanu Cywilnego.
2. Odmowa dokonania czynności przez kierownika USC:

 • odmowa czynności na podstawie Prasc,
 • odmowa czynności na podstawie innych ustaw.

3. Prostowanie, uzupełnienie oraz unieważnienie aktu stanu cywilnego:

 • procedura sądowa,
 • procedura administracyjna.

4. Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego (art. 104).
5. Rejestracja zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, które nie zostały zarejestrowane za granicą (art. 99).
6. Uznawanie orzeczeń zagranicznych:

 • na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego,
 • na podstawie Rozporządzenia „Bruksela II a”,
 • na podstawie umów dwustronnych.

7. Omówienie Rozporządzenia Unijnego Nr 1191/2016 w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli przez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych UE:

 • podstawowe cele Rozporządzenia,
 • dokumenty standardowe UE wydawane przez kierownika USC.

8. „Język prosty” w USC.
9. Projekty zmian w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego.
Istnieje możliwość wcześniejszego przesyłania pytań do trenera, na które chcieliby Państwo uzyskać odpowiedź podczas szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy urzędów stanu cywilnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 2008 r. związany z samorządem, obecnie jest kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie. Pełni funkcję wiceprezesa Nadmorskiego Oddziału Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP. Od 2016 r. wiceprezes Zarządu Głównego SUSC RP. Prowadzi szkolenia z zakresu PASC, prawa administracyjnego, rodzinnego oraz elementów prawa cywilnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl do 2 listopada 2021 r.