• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Opis przedmiotu zamówienia zgodny z Pzp i wytycznymi kwalifikowalności. Możliwość nałożenia korekt finansowych za błędny OPZ w projektach unijnych

Ważne informacje o szkoleniu

Od dnia 25 listopada 2022 r. obowiązują nowe wytyczne kwalifikowalności dla okresu finansowania 2021-2027. Podczas proponowanego szkolenia przedstawimy obowiązujące wymogi sporządzenia OPZ na podstawie w/w wytycznych oraz zwrócimy uwagę na kwestie nakładania korekt finansowych za błędny opis, podpowiemy, co zrobić by się przed nimi ustrzec. Zwrócimy uwagę na kwestie praktyczne dotyczące m. in. stosowanie norm w OPZ, wymagań dotyczących zachowania dostępności. Prowadząca, praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie Pzp w jsfp, przedstawi rozwiązania i podpowie, jak postąpić, by prawidłowo stworzyć OPZ zgodny z Prawem zamówień publicznych, a także wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie, uzupełnienie i uprządkowanie wiedzy na temat praktycznych aspektów tworzenia poprawnego OPZ na podstawie obowiązujących aktów prawnych.
 • Wskazanie, czym jest opis przedmiotu zamówienia czyli tzw. OPZ na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w jaki sposób należy sporządzić OPZ, by spełniał wymagania ustawy.
 • Omówienie wymogów sporządzenie OPZ na podstawie nowych wytycznych kwalifikowalności dla okresu finansowania 2021-2027, które obowiązują od dnia 25 listopada 2022 r.
 • Przedstawienie błędów dotyczących przygotowywania OPZ oraz sposobów, mających na celu ich zapobieganie.
 • Wskazanie możliwości nałożenie korekt finansowych za nieprawidłowe sporządzenie OPZ, uzyskanie porad i podpowiedzi, jak ich unikać.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematyką szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 2. Omówienie przepisów art. 99-103 Pzp. Na co zwrócić szczególną uwagę w podanych przepisach – jakie są słowa-klucze?
 3. Czym jest znak towarowy i patent zgodnie z prawem własności intelektualnej oraz zakaz ich używania na tle ustawy Pzp?
 4. Obowiązek stosowania równoważności przy opisie przedmiotu zamówienia.
 5. Jak zachować uczciwą konkurencję przy tworzeniu OPZ?
 6. Sporządzenie OPZ z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.
 7. Stosowanie norm w OPZ zgodnie z ustawą Pzp.
 8. Zamówienia udzielane ze środków funduszy unijnych. Obowiązek stosowania „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” dla zamówień funduszowych.
 9. Wymogi dotyczące sporządzenia OPZ zgodnie z wytycznymi kwalifikowalności wydatków.
 10. Czym jest taryfikator korekt finansowych nakładanych za nieprawidłowo udzielone zamówienia?
 11. Korekty nakładane za nieprawidłowo sporządzony OPZ.
 12. Podsumowanie. Sesja pytań i odpowiedzi.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostki, osoby odpowiedzialne za udzielanie zamówień publicznych: sprawujące nadzór, kontrolujące zamówienia publiczne, przygotowujące, prowadzące postępowanie, a także przygotowujące opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału czy kryteria oceny wyboru ofert, audytorzy, kontrolerzy wewnętrzni jsfp.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik z 10-letnim doświadczeniem zawodowym specjalizująca się w Prawie zamówień publicznych, ochronie danych osobowych, prawie autorskim i kontraktach międzynarodowych. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych. Prelegentka, prowadząca szkolenia indywidualne, grupowe. Prowadzi także wykłady, praktyczne ćwiczenia dla studentów i przyszłych studentów WPiA Uniwersytetu Śląskiego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 385 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 11 maja 2023 r.