• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

online
Program i karta zgłoszenia

 

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie dotyczące dokumentacji w zamówieniach publicznych będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach podczas których krok po kroku przeanalizujemy i omówimy proces dokumentowania postępowania od pierwszego momentu – przygotowania ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji zamówienia przez komunikację z wykonawcami, otwarcia ofert i procedurę wyjaśnień do momentu ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy o realizację zamówienia. Zajęcia realizowane będą metodą warsztatową, zagadnienia prawne omawiać będziemy w oparciu o praktyczne przykłady (case study).

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przygotowanie merytoryczne i praktyczne do samodzielnego przygotowywania dokumentów i pism związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
• Nabycie umiejętności przygotowania dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
• Poznanie praktycznych aspektów opracowywania dokumentacji w oparciu o analizę wzorów omawianych podczas zajęć.
• Omówienie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości w zakresie opracowywania dokumentacji przetargowej.
• Uzyskanie odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości z zakresu tematu zajęć.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych, które będą zawierały orzecznictwo KIO, orzecznictwo sądów powszechnych oraz opinie prawne UZP.

zwiń
rozwiń
Program

1. Warsztaty przygotowywania ogłoszenia o zamówieniu i SWZ.
2. Odpowiedzi na pytania wykonawców – treść i przekazywanie.
3. Dokumentowanie otwarcia ofert.
4. Wzywanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych.
5. Wzywanie do uzupełnienia/poprawienia/wyjaśnienia podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych.
6. Wzywanie do wyjaśnień treści oferty.
7. Wzywanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny.
8. Poprawienia omyłek w ofertach wykonawców.
9. Informowanie o odrzuceniu.
10. Informowanie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
11. Informowanie o unieważnieniu postępowania.
12. Wzywanie do zawarcia umowy.
13. Warsztaty sporządzania protokołu z postępowania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek, głowni księgowi, pracownicy komórek zamówień publicznych i nadzorujących realizację zamówień. Radcowie prawni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Właściciel Grupy Doradczej. Wspólnik w kancelarii prawnej oraz w Kancelarii Zamówień publicznych. Trener zamówień publicznych Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Akredytowany Ekspert ©KFE. Autor kilkudziesięciu publikacji książkowych dotyczących zamówień publicznych i finansów publicznych, artykułów w prasie fachowej oraz stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne” i „Finanse Publiczne”.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 8 maja 2023 r.