• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Odliczenie i korekta podatku VAT w 2024 r przez jst w praktyce. Analiza przypadku

Ważne informacje o szkoleniu

Odliczanie i korekta podatku VAT od lat sprawia samorządom wiele problemów, a liczne zmiany przepisów i różnorodne interpretacje w tym zakresie tylko je pogłębiają. W odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości w ich stosowaniu, proponujemy Państwu szkolenie, które pozwoli nabyć umiejętności i ugruntować wiedzę, niezbędną do prawidłowego odliczenia i korekty podatku VAT za 2023 r.

Podczas spotkania zostaną poruszone także najczęściej pojawiające się kwestie problemowe, a prowadząca przedstawi praktyczne rozwiązania i podpowie, jak postąpić, by prawidłowo zrealizować zadania z zakresu odliczania i korekty podatku VAT oraz uniknąć błędów ujawnianych podczas kontroli.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawienie problematyki dotyczącej odliczania oraz korekty podatku VAT, zwłaszcza tych transakcji, których kwalifikowanie może powodować problemy, w szczególności obrotu węglem czy transakcji związanych z użytkowaniem wieczystym.
 • Zaprezentowanie zagadnień dotyczących odliczenia podatku naliczonego, odliczenia z wykorzystaniem współczynnika proporcji oraz preproporcji.
 • Omówienie problemów dotyczących korekty w odniesieniu do inwestycji, środków trwałych, nieruchomości.
 • Wskazanie licznych przykładów odliczenia podatku przy sprzedaży węgla, remontów, inwestycji, fotowoltaiki, wydatków związanych z zakupem usług i towarów.
 • Możliwość zapoznania się z praktycznym stosowaniem przepisów, uzyskania odpowiedzi na najczęściej pojawiające się kwestie problemowe z tematyki szkolenia, wyeliminowania błędów i nieprawidłowości w bieżącej pracy.
 • Zdobycie praktycznych porad i wskazówek, pomocnych przy wykonywaniu obowiązków dotyczących właściwego odliczania podatku VAT
 • Uzyskanie niezbędnej praktycznej wiedzy, a także odpowiedzi na m. in. poniższe pytania:
 • Które czynności należy opodatkować podatkiem VAT, a które nie podlegają opodatkowaniu?
 • Jak właściwie udokumentować odliczenie?
 • Jak właściwie opodatkować sprzedaż węgla przez gminę?
 • Jakie jest stanowisko w sprawie opodatkowania dotacji z zakresu fotowoltaiki, usuwania azbestu?
 • Co z okresem trwałości?
 • Kiedy możemy skorzystać z współczynnika proporcji?
 • Jak obliczać preproporcję? Co z dotacjami przy obliczaniu preproporcji przez jst?
 • Jak zweryfikować współczynniki?
 • Jak właściwie obliczyć korektę przy realizacji inwestycji?
zwiń
rozwiń
Program

1. Zakres opodatkowania podatkiem VAT:

 • Wskazanie na katalog czynności, opodatkowanych podatkiem VAT i zdarzenia niepodlegające opodatkowaniu – omówienie transakcji, których kwalifikacja może rodzić wątpliwości i skutki dla odliczenia podatku VAT:

− obrót węglem,
− transakcje dot. użytkowania wieczystego,
− aport itp.


2. Odliczenie podatku naliczonego:

 • Omówienie podstawowych warunków odliczenia podatku i praktyczne zilustrowanie zasad ustalania związku danego zakupu z czynnościami opodatkowanymi.
 • Analiza konkretnych przypadków:

− działanie w ramach konsorcjum i wspólnego przedsięwzięcia, 
− zakup towarów i usług w związku z realizowaniem wydarzeń otwartych, 
− świadczenia dla pracowników, 
− zakupy związane z sprzedażą węgla,
− promocja jst, 
− remonty i zakup wyposażenia do budynków, w których prowadzona jest działalność.

 

 • Realizacja inwestycji na przykładzie obiektu sportowego, parku, sieci wodociągowej.
 • Zakupy realizowane z dotacji – usuwanie azbestu, fotowoltaika, Cyfrowa Gmina.
 • Zasady odliczania podatku w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, wydatków eksploatacyjnych i paliwa.
 • Zdarzenia, które nie dają prawa do odliczenia podatku. Prawidłowe udokumentowanie transakcji jako warunek odliczenia.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, kierownicy jednostek, główni księgowi, księgowi, pracownicy działów inwestycyjnych, działów finansowo-księgowych oraz wszyscy zainteresowani poznaniem zasad i praktycznych rozwiązań dokonywania korekt podatku VAT naliczonego z uwzględnieniem najnowszych przepisów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, z kilkunastoletnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego, trener z ponad 1 000 godzinami przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych. Od października 2014 r. członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z nadanymi uprawnieniami zawodowymi doradcy podatkowego, specjalizujący się w zakresie podatku VAT, PIT i postępowań podatkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 14 grudnia 2023 r.