• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Doręczenia elektroniczne w podmiotach publicznych. Aplikacja e-doręczenia. Postępowanie administracyjne i ochrona danych osobowych

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 7 marca 2024 r cena: 399 PLN netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu

Wejście w życie przepisów o e-doręczeniach kilkukrotnie było już przesuwane. Obecnie, przepisy zgodnie z Komunikatem Ministra Cyfryzacji z 21 grudnia 2023 r., zmieniającym komunikat w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej (…) wskazują nowy termin na 1 października 2024 r. dla administracji publicznej, w tym samorządów oraz przedstawicieli zawodów zaufania społecznego. Większość jednostek wdrożyła już prace dotyczące przygotowania się do wprowadzenia tej usługi, dlatego w celu uporządkowania wiedzy dotyczącej e- doręczeń proponujemy Państwu uczestnictwo w zajęciach, podczas których wskażemy w praktyce czym są doręczenia elektroniczne i jak z nich należy korzystać, jaki będą miały wpływ na prowadzenie postępowań administracyjnych, jakie będą terminy wdrożenia e-doręczeń i co będą zawierały przepisy przejściowe.

Odpowiemy, podczas zajęć na wiele pytań dotyczących przygotowania się do prawidłowego wdrożenia e- doręczeń w administracji publicznej oraz wyjaśnimy problemy interpretacyjne, związane z terminami, skrzynkami do doręczeń, profilem zaufanym czy pełnomocnictwami.

Zajęcia poprowadzi radca prawny, realizująca od kilkunastu lat szkolenia dla samorządu, świadcząca wsparcie prawne dla jst, ceniona za jasny sposób przekazywania wiedzy, uzyskująca bardzo dobre oceny od uczestników.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Podczas zajęć przedstawimy i wyjaśnimy:

 • obowiązki podmiotów publicznych, wynikające z ustawy o doręczeniach elektronicznych, w szczególności w kontekście stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i o ochronie danych osobowych;
 • na czym polegają e-doręczenia, jakie są standardy i zasady związane z ich stosowaniem, kogo dotyczą;
 • jakie obowiązki ciążą na jsfp w kwestii e-doręczeń i podpowiemy, jak należycie przygotować się do nich;
 • w jakich terminach poszczególne podmioty będą stosować doręczenia elektroniczne;
 • jak będą wyglądały doręczenia w ramach PURDE w podmiotach publicznych, a jak w ramach PUH;
 • zasady działania: adresu do doręczeń elektronicznych, elektronicznej skrzynki doręczeń, publicznej usługi rejestrowego doręczenia oraz publicznej usługi hybrydowej.
zwiń
rozwiń
Program

1. Czym są doręczenia elektroniczne?
2. Jakiej korespondencji dotyczą doręczenia elektroniczne?
3. Jaki cel ma ustawa o doręczeniach elektronicznych i jakie wywoła skutki?
4. W jakich terminach poszczególne podmioty będą stosować doręczenia elektroniczne? Wątpliwości w kontekście jednostek organizacyjnych jst i innych podmiotów.
5. Kim jest podmiot publiczny w rozumieniu ustawy, a kim podmiot niepubliczny? Jak będzie w praktyce? Jakie obowiązki mają podmioty publiczne?
6. Czym jest :

 • Adres do doręczeń elektronicznych – ADE.
 • Skrzynka doręczeń – SD.
 • Operator wyznaczony – OW.
 • PURDE – Publiczna Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego – standardy, EIDAS, usługi zaufania publicznego.
 • PUH – Publiczna Usługa Hybrydowa.
 • Kwalifikowana Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego – KURDE – standardy.

7. Krajowy system e-doręczeń – z jakich elementów się składa?
8. Jak będą wyglądały doręczenia w ramach PURDE w podmiotach publicznych?

 • Znaczenie Bazy Adresów Elektronicznych (BAE) dla PURDE. Jak uzyskać wpis adresu do doręczeń w BAE? Skutki wpisu do BAE. Czy można zrezygnować z adresu do doręczeń elektronicznych?
 • Zawarcie umowy na świadczenie PURDE z Pocztą Polską – jak będzie wyglądać?
 • Usługi dodatkowe.
 • Zestawienia statystyczne dla podmiotów publicznych.
 • Znaczenie adresu e-mail do notyfikacji.
 • Przez jaki czas korespondencja w ramach realizacji PURDE jest dostępna do pobrania przez adresata?
 • Wielkość pojedynczej korespondencji w ramach realizacji PURDE.
 • Wymagania dla plików, załączanych do przesyłek w ramach realizacji PURDE.
 • Integracja systemu kancelaryjnego z systemem OW z wykorzystaniem API.
 • Doręczanie korespondencji za pomocą PURDE, kiedy dochodzi do doręczenia?
 • Dowody, potwierdzające poszczególne etapy świadczenia PURDE (dowody wysłania, dowody otrzymania, dowody jako nieodłączna część korespondencji, okres przechowywania dowodów).

9. Jak założyć adres do doręczeń – zróbmy to razem, czynności przy założeniu adresu do doręczeń – krok po kroku. Wspólne założenie adresu do doręczeń. Jakie dane będą konieczne?
10. Jak kwalifikować podmiot publiczny – czym jest „urząd” w kontekście założenia adresu do doręczeń? Wątpliwości interpretacyjne.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze gmin, pracownicy działów organizacyjnych, pracownicy upoważnieni do wydawania decyzji w formie dokumentu elektronicznego, informatycy, koordynatorzy czynności kancelaryjnych - archiwiści w urzędach samorządu terytorialnego, administracji rządowej, wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących k.p.a. i e-doręczeń, postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych, procedury rozpatrywania skarg i wniosków, udostępniania danych, dostępu do informacji publicznej, realizacji zadań własnych i zleconych jst. Doświadczona trenerka, prowadząca od kilkunastu lat szkolenia, podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych, wysoko oceniana za fachowość i jasność przekazu przez uczestników szkoleń i kursów.

 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 7 marca 2024 r cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 19 marca 2024 r.