• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

E-Doręczenia od grudnia 2023 r. Przygotowanie i praktyczne stosowanie

Ważne informacje o szkoleniu

W dniu 10 grudnia 2023 r. e-Doręczenia staną się obowiązkową i podstawową metodą doręczania korespondencji dla większości podmiotów publicznych. Docelowo ta forma komunikacji ma zastąpić tradycyjny list polecony. Obowiązek stosowania e-Doręczeń dotyczyć będzie w zasadzie w takim samym stopniu urzędów gminy, starostw czy urzędów marszałkowskich, jak i samorządowych zakładów budżetowych, a w dalszej perspektywie też samorządowych jednostek organizacyjnych. Obejmie on też organy administracji rządowej i liczbą grupę innych jednostek sektora finansów publicznych.

Termin wdrożenia e-Doręczeń dla licznej grupy podmiotów publicznych został określony na 10 grudnia 2023 r. Warto zatem, aby najbliższe miesiące wykorzystać na przygotowanie się do stosowania tej metody wymiany korespondencji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami wdrożenia i stosowania e-Doręczeń w tym:

  • uzyskanie konkretnych odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące e-Doręczeń,
  • zapoznanie uczestników z nowymi zasadami doręczenia korespondencji w trybie e-Doręczeń,
  • zdobycie wiedzy czym są e-Doręczenia i co je różni od dotychczasowych sposobów wymiany korespondencji, w tym EPUAP-u,
  • przygotowanie uczestników do wdrożenia e-Doręczeń, w tym uzyskania adresu do doręczeń elektronicznych, założenia skrzynki doręczeń, wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń,
  • zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie obsługi systemu e-Doręczeń,
  • możliwość prześledzenia „krok po kroku” procesu uzyskiwania adresu do doręczeń elektronicznych,
  • zaznajomienie uczestników z zasadami korzystania z EPUAP-u w okresie przejściowym,
  • zapoznanie uczestników z procedurą korzystania z nowych usług doręczeniowych, tj. publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej.
zwiń
rozwiń
Program

I. E-Doręczenia w pytaniach i odpowiedziach – czyli teoria niezbędna w praktyce:
1. Czym są „e-Doręczenia”? 
2. Jakie usługi są dostępne w ramach e-Doręczeń?
3. Czym się różni publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE) od publicznej usługi hybrydowej (PUH)? Kiedy z której skorzystać?
4. Kto jest operatorem wyznaczonym?
5. Czym jest adres do doręczeń elektronicznych?
6. Czym jest Baza adresów elektronicznych?
7. W jakich sytuacjach e-Doręczenia nie mają zastosowania?
8. Kto musi obowiązkowo stosować e-Doręczenia (podmioty publiczne, przedsiębiorcy, osoby fizyczne)?
9. Kiedy stosowanie e-Doręczeń stanie się obowiązkowe – zmiana terminu – Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 29 maja 2023 r.
10. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby korzystać z e-Doręczeń (PURDE i PUH)?
11. W jaki sposób wysyłać i odbierać korespondencję w ramach e-Doręczeń?
12. Jak złożyć wniosek o założenie adresu do e-Doręczeń?
13. Gdzie założyć skrzynkę do e-Doręczeń?
14. Jak zawrzeć umowę z Pocztą Polską o prowadzenie skrzynki do e-Doręczeń?
15. Jakie są skutki wpisu adresu do e-Doręczeń do Bazy Adresów Elektronicznych?
16. Jak ustalić czy w skrzynce czeka przesyłka?
17. W jakim terminie należy pobrać przesyłkę ze skrzynki?
18. Do ilu adresatów jednocześnie można nadać jedną korespondencję w ramach PURDE?
19. Jaki plik może wysłać nadawca w ramach PUH (wielkość, format, marginesy, czcionka, nazwa itd….).
20. Jak zdobyć potwierdzenie nadania i potwierdzenie odbioru przesyłki listowej w ramach PUH?
21. W jakim terminie pobrać dowody otrzymania i wysłania korespondencji w ramach e-Doręczeń? 
22. Jaką pojemność ma skrzynka?
23. Co w przypadku przepełnienia skrzynki?
24. Czy można zintegrować EPUAP z e-Doręczeniami?
25. Czy można zintegrować skrzynkę do e-Doręczeń z teleinformatycznym systemem kancelaryjnym urzędu?
26. Ile kosztują e-Doręczenia?
27. PURDE, PUH. Parametry dodatkowe PUH – jakie opłaty?
28. Rozliczenia z Pocztą Polską – faktury, terminy, odsetki.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane jest w szczególności do sekretarzy gmin, powiatów, województwa, kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych, a także pracowników samorządowych prowadzących postępowania administracyjne czy podatkowe oraz dla wszystkich pracowników odpowiedzialnych za obrót korespondencji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, praktyk, doświadczony trener prowadzący szkolenia dla przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, dotychczas przeszkoliła kilkuset pracowników sektora publicznego, uczestniczy w obsłudze prawnej podmiotów z sektora finansów publicznych, specjalizuje się w prawie cywilnym i doradza klientom w zakresie spraw związanych z zamówieniami publicznymi, posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu wierzytelności cywilnoprawnych, posiada certyfikat ukończenia kursu zorganizowanego przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 18 września 2023 r.