• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rozpoznawanie autentyczności polskich i zagranicznych dokumentów potwierdzających tożsamość, w tym aplikacji mObywatel

Ważne informacje o szkoleniu

Od 1 września 2023 r. wchodzi w życie powszechny obowiązek honorowania aplikacji mObywatel. Za jej pomocą klienci będą mogli potwierdzać swoją tożsamość bez okazywania dowodu osobistego lub paszportu. Jest to nowy typ dokumentu, z którym do tej pory nie mieliśmy styczności. W ostatnich latach weszły także nowe dokumenty tożsamości, czyli nowy dowód osobisty i nowy paszport. Dlatego tak ważna jest w dzisiejszych czasach wiedza na temat zabezpieczeń tych dokumentów. W związku z tym zapraszamy na zajęcia, na których nauczymy Państwa, jak rozpoznać autentyczność polskich i zagranicznych dokumentów potwierdzających tożsamość oraz aplikacji mObywatel.
Na szkoleniu przekazujemy informacje, czym jest aplikacja mObywatel oraz elektroniczny dokument mDowód. Szczegółowo omawiamy procedurę udostępniania i pobierania danych od klienta z wykorzystaniem tej aplikacji. Uczymy o zabezpieczeniach wizualnych, czyli tych, które możemy sprawdzić bezpośrednio na telefonie klienta. Przekazujemy, jak prawidłowo sprawdzić weryfikacje kryptograficzną, przeanalizować i porównać dane oraz jak postępować w sytuacjach wzbudzających wątpliwość (weryfikacja funkcjonalna).

Uwaga:
Uczestnicy zajęć powinni mieć zainstalowaną na telefonie aplikację mObywatel, a w niej mDowód lub dokument Diia.pl.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie najczęściej spotykanych rodzajów fałszerstw i sposób na ich wykrycie.
• Przedstawienie  procedur pobrania danych z aplikacji mObywatel oraz jej zabezpieczeń wizualnych. 
• Poznanie jak ocenić podobieństwo ze zdjęciem na wypadek, gdyby przestępca posługiwał się dokumentem innej osoby. 
• Pokazanie jak sprawdzać zabezpieczenia blankietu i wykrywać dokumenty sfałszowane przez podrobienie. 
• zaprezentowanie zabezpieczeń personalizacji i sposobów rozpoznawania przerobionego dokumentu z wymienionym zdjęciem.
• Rozwijanie umiejętności przewidywania zagrożeń związanych z nieautentycznymi dokumentami.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wstęp.
a. Definicja dokumentu.
b. Cel kontroli.
c. Skutki wynikające z odstąpienia bądź niewłaściwej kontroli dokumentów.
2. Dokumenty potwierdzające tożsamość.
3. Przestępstwa związane z dokumentami potwierdzającymi tożsamość.

a. Posługiwanie się dokumentem innej osoby.
b. Podrabianie dokumentu.
c. Przerabianie dokumentu (wymiana zdjęcia i danych).
d. Pozyskanie dokumentu poprzez poświadczenie nieprawdy.
4. Wstępna kontrola dokumentu.
a. Procedury wewnętrzne.
b. Przepisy prawa.
c. Pobranie dokumentu.
d. Ogólna ocena dokumentu.
e. Stopień zużycia dokumentu.
f. Naturalności zużycia dokumentu.
g. Kolorystyka i szata graficzna.
h. Uszkodzenia mechaniczne.
5. Ocena zgodności wizerunku posiadacza ze zdjęciem w dokumencie.
a. Ocena podświadoma.
b. Ocena świadoma w przypadku wątpliwości.
c. Cechy biometryczne.
d. Czynniki utrudniające ocenę.
e. Zgodność ze zdjęciem z rewersu.
f. Ćwiczenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Urzędnicy zajmujący się weryfikacją autentyczności dokumentów lub dokumentów będących w obrocie publicznym (ministerstwa, urzędy wojewódzkie, jednostki samorządu terytorialnego i jednostki podległe), pracownicy działów kadr, pracownicy banków, instytucji finansowych, Poczty Polskiej, Kancelarii Notarialnych, telefonii komórkowej, kontrolerzy PKP oraz pracownicy firm ubezpieczeniowych, placówek zdrowia itp.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener  – posiada 22 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z zakresu rozpoznawania autentyczności dokumentów publicznych (ponad 3000 dni szkoleniowych). W latach 1996-2001 - Dyrektor Regionalny w firmie TOP ARH s. j. Techniczno-Kryminalistyczne Badania Dokumentów Publicznych. Współpracował z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Prowadzi szkolenia m.in. dla: mBank S.A., Bank Pekao S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Alior Bank S.A., Bank Pocztowy S.A., Plus Bank S.A., Ikano Bank S.A., HSBC Bank Polska S.A., PZU S.A., PZU Życie S.A., Poczta Polska S.A., Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urzędy Skarbowe, Urzędy Miast, Urzędy Wojewódzkie, Izby Skarbowe, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej, Orbis S.A.

lub:

Trener  – posiada 23 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z zakresu rozpoznawania autentyczności dokumentów publicznych (ponad 3200 dni szkoleniowych). W latach 1995-2001, Dyrektor Regionalny w firmie TOP ARH s. j. Techniczno-Kryminalistyczne Badania Dokumentów Publicznych. Współpracował z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Prowadzi szkolenia dla m.in.: Bank Pekao S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Alior Bank S.A., Bank Pocztowy S.A., Plus Bank S.A, Ikano Bank S.A., HSBC Bank Polska S.A., PZU S.A., PZU Życie S.A., Poczta Polska S.A., Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urzędy Miast, Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Skarbowe, Izby Skarbowe, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 21 września 2023 r.