30 września odbyło się ogólnopolskie spotkanie Forum Koordynatorów ds. dostępności w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych.

Podczas spotkania omawiano 2 tematy:

  • Pierwsza pomoc i postępowanie w sytuacjach awaryjnych z uwzględnieniem wymagań osób ze szczególnymi potrzebami, 
  • Tworzenie dokumentów dostępnych, powstałych w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej.

Zapraszamy na kolejne spotkania Forum. W tym roku spotkamy się jeszcze 2 razy:

  •  25 listopada. Komunikacja elektroniczna w kontekście zapewnienia standardów dostępności;
  •  16 grudnia. Postępowanie skargowo wnioskowe / audyt dostępności.

Więcej informacji