Trwa spór pomiędzy Polską a Komisją Europejską w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. W ramach KPO Polska ma otrzymać ok. 158,5 mld złotych, w tym 106,9 mld złotych w postaci dotacji i 51,6 mld złotych w formie preferencyjnych pożyczek. Realizacja reform i inwestycji zdefiniowanych w KPO służyć ma w założeniu:


  • promowaniu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej poprzez zwiększenie odporności, gotowości do szybkiej i adekwatnej reakcji w sytuacji kryzysowej, 

  • zdolności dostosowawczych i potencjału wzrostu gospodarczego, 

  • łagodzeniu społecznych i gospodarczych skutków kryzysu, w szczególności dla kobiet, 

  • wspieraniu zielonej transformacji, przyczynianiu się do realizacji unijnych celów w zakresie klimatu oraz transformacji cyfrowej.

  • Więcej o zasadach wydatkowania środków unijnych w perspektywie finansowej 2021-2027 (z uwzględnieniem Krajowego Planu Odbudowy) w komentarzu dr Marcina Kępy.

    Nr opinii: 22/2022