Zmiana ustawy o finansach publicznych w zakresie kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane, w postaci projektu, zmiany ustawy o finansach publicznych zawierają rozwiązania, które mają zapewnić bardziej elastyczne i efektywne zarządzanie wydatkami budżetu państwa oraz długiem Skarbu Państwa. Zakładane zmiany uelastycznią również system i rozszerzą możliwości dotyczące sposobu organizacji audytu wewnętrznego w dziale przez wprowadzenie fakultatywnych rozwiązań, centralizujących funkcję audytu wewnętrznego. Proponujemy Państwu udział w spotkaniu, podczas którego przedstawimy informacje dotyczące celów zmian ustawy o finansach publicznych oraz przeprowadzimy analizę zmian tych przepisów ustawy, które dotyczą jednostek samorządu terytorialnego w obszarze zasad gospodarowania środkami publicznymi oraz w obszarze kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego. Podczas zajęć szczególną uwagę zwrócimy na omówienie tych aspektów zmian, które wprowadzają m.in. nowe obowiązki i nowe podejście w zakresie gospodarowania środkami publicznymi oraz działaniami audytu wewnętrznego w jednostce.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uzyskanie kompletnych i bieżących informacji na temat tych zmian ustawy o finansach publicznych, które mają wpływ na organizację kontroli zarządczej i audytu.
 • Poznanie projektowanych zmian prawnych w zakresie kontroli zarządczej.
 • Przedstawienie nowych przepisów dotyczących audytu wewnętrznego oraz omówienie sposobu wdrożenia ich w życie.
 • Wskazanie nowych regulacji, które wprowadza ustawa i omówienie jej wpływu na prawidłowe funkcjonowanie audytu wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Cel wprowadzenia zmian do ustawy.
 2. Zmiany w zasadach gospodarowania środkami publicznymi.
 3. Planowanie w ramach kontroli zarządczej – dlaczego zmiany?
 4. Kwalifikacje do prowadzenia audytu wewnętrznego – wprowadzenie państwowego egzaminu.
 5. Progi wartości a prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostce – zmiany kwot.
 6. Katalog jednostek sektora finansów publicznych zobowiązanych do prowadzenia audytu wewnętrznego – rozszerzenie zakresu podmiotowego.
 7. Komórka audytu wewnętrznego – status w organizacji – omówienie zmian.
 8. Program zapewnienia i poprawy jakości funkcji audytu wewnętrznego – konieczność regulacji w tym zakresie. Jak się do tego stosownie przygotować?
 9.  Audyt koordynowany.
 10. Dokumenty audytu a informacja publiczna – ograniczenia.
 11. Kodeks etyki – wprowadzenie obowiązku.
 12.  Przekazywanie Ministrowi Finansów informacji o prowadzeniu audytu wewnętrznego.
 13.  Komitet audytu.
 14. Podsumowanie zmian i odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek, skarbnicy, sekretarze, pracownicy pionu finansowo-księgowego jst, kierownicy jednostek organizacyjnych jst, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, wojewódzkich urzędów pracy, pracownicy wydziałów (komórek) audytu i kontroli, audytorzy wewnętrzni, osoby odpowiedzialne za planowanie i przebieg kontroli zarządczej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, audytor, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, audytor systemu finansów publicznych od 2002 roku. Z audytem wewnętrznym jest związany od samego początku systemu. Doświadczony audytor - praktyk, który przeprowadził liczne audyty zewnętrzne z zakresu działalności jednostek sektora finansów publicznych, w tym głównie w obszarze zamówień publicznych jednostek kultury, inwestycji budowlanych oraz finansów publicznych, szkolnictwa i projektów współfinansowanych ze środków UE.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 11 lipca 2022 r.