Kontrola wojewody w zakresie przyjmowania, przekształcania i archiwizacji wniosków o wpis do CEIDG.

Ważne informacje o szkoleniu

Na prezentowanym spotkaniu prowadzący omówi zagadnienia podlegające ocenie wojewody, wskaże nieprawidłowości, przedstawi przydatne wskazówki oraz omówi dobre praktyki podczas działań kontrolnych wojewody w zakresie CEIDG. Po szkoleniu uczestnik uniknie błędów, które mogą wystąpić podczas prac w zakresie CEIDG, zwiększy szanse na pozytywne wyniki ewentualnej kontroli wojewody, zyska zaufanie do własnych umiejętności i pewność siebie w realizacji zadań oraz w trakcie ewentualnej kontroli, a także podniesie jakość wykonywanych obowiązków, co przyniesie korzyści dla urzędu i obsługiwanych klientów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • uzyskanie praktycznej wiedzy w zakresie przyjmowania, przekształcania i przesyłania wniosków o wpis do CEIDG,
  • poznanie najistotniejszych oraz najczęściej stwierdzanych w wyniku kontroli wojewody nieprawidłowości oraz przyczyny ich wystąpienia,
  • poznanie mechanizmów przyczyniających się do prawidłowego wykonywania kontrolowanych zadań (dobre praktyki),
  • zdobycie umiejętności przydatnych w trakcie postępowania kontrolnego wojewody,
  • wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia i nawiązanie kontaktów z osobami zajmującymi się tymi samymi zadaniami.
zwiń
rozwiń
Program

I. Przegląd zagadnień sprawdzanych i ocenianych przez kontrolerów:
1. Przygotowanie organizacyjne do wykonywania kontrolowanych zadań.
2. Przyjmowanie, przekształcanie i archiwizacja wniosków o wpis do CEIDG:
a. formy składania wniosków;
b. potwierdzanie tożsamości wnioskodawcy oraz faktu przyjęcia wniosków;

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy zajmujący się w urzędzie gminy/miasta przyjmowaniem wniosków o wpis do CEIDG oraz osoby nadzorujące ten proces.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony praktyk, kontroler pracujący w latach 2010 – 2017 w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, kierownik zespołu kontrolerów specjalizujący się w kontrolach obszaru, będącego przedmiotem szkolenia, skuteczny trener, pasjonat kontroli oraz nauczania, a w wolnych chwilach pszczelarstwa. Wykładowca wysoko oceniany przez uczestników szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line.

Cena: 305 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 23 czerwca 2021 r.