Strona BIP i www podmiotu publicznego

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie, którego przedmiotem jest Biuletyn Informacji Publicznej. Przygotowanie i prowadzenie BIP w związku z ustawą o dostępie do informacji, czy RODO, jak i od strony praktycznej.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę na temat właściwego przygotowania oraz prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej podmiotu ze szczególnym uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych i wymagań dotyczących bezpieczeństwa.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie się z podstawowymi terminami i definicjami z zakresu informacji publicznej; zapoznanie się wymogami prawnymi i technicznymi przy tworzeniu Biuletynu Informacji Publicznej i stron internetowych.
• Zdobycie wiedzy jakie informacje mogą, a jakie informacje nie mogą być zamieszczone w BIP i na stronie internetowej podmiotu publicznego.
• Zdobycie wiedzy w zakresie prawidłowego zabezpieczenia Biuletynu i www w zakresie ochrony danych osobowych.
• Zdobycie wiedzy dotyczącej teorii i praktyki związanej ze stosowaniem BIP i www do udostępniania informacji publicznej.
• Zdobycie wiedzy na temat anonimizacji i pseudonimizacji danych w Biuletynie.
• Zdobycie wiedzy na temat retencji danych osobowych z Biuletynu.
• Zapoznanie się z orzecznictwem i doktryną w stosunku do BIP oraz informacji publicznej.

zwiń
rozwiń
Program

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67 z 5 czerwca 2002 r., poz. 619).
3. Omówienie głównych terminów (informacja publiczna, dostępność itp.)
4. Obowiązki i zakazy - co redakcja BIP musi, a czego jej nie wolno w świetle RODO
5. WCAG 2.0.
6. Warunki informatyczne prowadzenia BIP z omówieniem poszczególnych terminów (baza danych, SSL itp.).
7. Cel prowadzenia BIP w świetle RODO.
8. Zasady funkcjonowania BIP.
9. Standaryzacja stron podmiotowych.
10. Struktura strony podmiotowej - wymagane pozycje, układ, budowa serwisu, kopie bezpieczeństwa, SSL, bezpieczeństwo danych itp.
11. Obowiązek informacyjny RODO na BIP.
12. Co musi, co może, a czego być nie może na stronie podmiotowej (w tym sprawa reklam, "bezpłatnych" serwerów, wersje do druku, RSS w świetle RODO.
13. Wymagany opis informacji - metryczki dokumentów – minimalizacja danych.
14. Dostęp do informacji publicznych nieujętych w BIP.
15. Strona bip.gov.pl.
16. Scentralizowany system dostępu do informacji publicznej, ePUAP.
17. Zasady minimów obowiązkowej publikacji informacji (a6).
18. Aktualizacja informacji i archiwizowanie poprzednich wersji.
19. Najczęściej popełniane błędy.
20. Przykłady aplikacji do prowadzenia stron podmiotowych (narzędzia OpenSource, programy dedykowane).
21. Czy można publikować w BIP daty i miejsca urodzenia wójta i innych członków rady gminy wraz z oświadczeniem majątkowym?
22. Dyskusja. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

• Inspektorzy Ochrony Danych.
• Redaktorzy Biuletynu Informacji publicznej.
• Osoby odpowiedzialne za publikację treści na stronach internetowych podmiotów publicznych.
• Wszyscy zainteresowani tematyką.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Dyplomowany archiwista. Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Specjalista w zakresie dostępności cyfrowej i architektonicznej, biegła znajomość standardu WCAG 2.1. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla administracji publicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 319 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl do
2 listopada 2021 r.