40/70/100 euro oraz odsetki. Nieprawidłowości w rozliczeniach na podstawie przykładów

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia, w praktyczny i wszechstronny sposób zostanie zaprezentowania wiedza dotycząca zagadnień związanych z prawidłowym stosowaniem oraz rozliczaniem odsetek, zryczałtowanej kwoty rekompensaty, kosztów postępowania, ulg w finansach publicznych czy innych obowiązków, wynikających z obowiązujących przepisów ustawy. Dodatkowo uczestnicy otrzymają opracowane odpowiedzi na pytania, zadawane prowadzącemu podczas szkolenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zaprezentowanie nieprawidłowości związanych z procesem naliczania oraz rozliczania kwoty 40/70/100 euro na bazie przykładów wraz ze wskazaniem poprawnych rozwiązań.
  • Zapoznanie się z wieloma praktycznymi aspektami związanymi z przedmiotem szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

1. Podmioty, wobec których nie jest dopuszczalne naliczanie 40/70/100 euro, a takie naliczenie jest realizowane - przykłady. 
2. Podmioty, wobec których należy stosować naliczanie 40/70/100 euro, a takie naliczanie nie jest realizowane w ogóle - przykłady.
3. Wadliwe podejście do pojęcia termin zapłaty oraz wymagalność w zakresie:
a) moment naliczania odsetek,
b) ustalanie właściwego kursu euro dla kwot 40/70/100 euro rekompensaty,
c) nabycie prawa do 40/70/100 euro.
4. Wadliwe ustalanie momentu powstania przypisu na koncie 221 kwoty 40/70/100 euro.
5. Brak odpisów aktualizujących przy funkcjonującej uchwale w sprawie niedochodzenia kwoty 40 euro.
6. Błędne księgowania przy funkcjonującej uchwale w sprawie niedochodzenia kwoty 40 euro.
7. Wadliwe naliczanie odsetek - ich wysokość.
8. Brak inwentaryzacji na zryczałtowaną kwotę rekompensaty 40/70/100.
9. Wadliwe prezentowanie danych w sprawozdaniach z operacji finansowych (Rb-N oraz Rb-ZN) związanych z kwotą 40/70/100 euro.
10. Wadliwe zapisy w polityce rachunkowości dotyczące kwoty 40/70/100 euro.
11. Wadliwa wycena na dzień bilansowy rozrachunków dotyczących kwoty 40/70/100 euro.
12. Sytuacje szczególne a kwestia 40/70/100 euro - przykłady.
13. Pytania i dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi, pracownicy pionów finansowo-księgowych, odpowiedzialni za prowadzenie rozliczeń, sporządzanie sprawozdań oraz pracownicy windykacji, odpowiedzialni za dochodzenie należności.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie finansów publicznych, współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w RIO. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno-finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m. in. dla: ministerstw, urzędów marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 29 czerwca 2022 r.