Gmina i jej jednostki organizacyjne jako wierzyciel w znowelizowanym postępowaniu egzekucyjnym w administracji w 2021 roku

Miejsce
Internet
Termin
17 sierpnia 2021
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
305 zł
Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia przekażemy Państwu aktualną wiedzę dotyczącą egzekucji administracyjnej w oparciu o najnowsze przepisy. Przedstawimy szczegółowe zmiany w znowelizowanej ustawie istotne dla wierzyciela, w tym m.in. nowe czynności przedegzekucyjne, nowe obligatoryjne elementy upomnień. Omówimy przebieg postępowania, fundamentalne zmiany przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie kosztów egzekucyjnych oraz nowe zasady dotyczące przedawnienia kosztów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zapoznanie uczestników szkolenia ze zmienionymi przepisami oraz nowymi regulacjami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
  • Uzupełnienie i zdobycie wiedzy z zakresu przebiegu postępowania i skutecznego egzekwowania należności w gminach i jej jednostkach.
  • Możliwość wyjaśnienia wątpliwości, kwestii problemowych z zakresu postępowania egzekucyjnego po zmianach przepisów.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zagadnienia wstępne: 
a) Regulacje prawne dotyczące obowiązków i uprawnień wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego.
b) Unormowania zawarte w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
c) Najnowsze zmiany w ustawie o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.
d) Przepisy przejściowe; postępowania egzekucyjne wszczęte przed nowelizacjami i nadal kontynuowane.
e) Akty wykonawcze do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2. Szczegółowe przedstawienie zmian i nowych regulacji postępowania egzekucyjnego w administracji istotnych dla wierzyciela:
a) Czynności przedegzekucyjne:

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, pracownicy wydziałów finansowych w gminach i ich jednostkach zajmujący się egzekucją administracyjną.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, z-ca skarbnika dużego miasta, posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w wydziałach finansowych jst, długoletni praktyk, specjalista z zakresu podatków i opłat, windykacji należności cywilnoprawnych oraz egzekucji administracyjnej. Przeprowadził w tym zakresie wiele szkoleń dla pracowników gmin oraz gminnych jednostek organizacyjnych na terenie całego kraju.
 

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Elżbieta Silny
Koordynator ds. Szkoleń i Forów
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 305 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 12 sierpnia 2021 r.