Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych. Uchwała budżetowa, WPF, zabezpieczenie środków na realizację inwestycji, dokonywanie wydatków

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest przedstawienie zasad realizacji inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W trakcie spotkania zostanie zaprezentowany sposób ujęcia w uchwale budżetowej i wieloletniej prognozie finansowej dochodów i wydatków, związanych z tymi zadaniami z uwzględnieniem aspektów praktycznych dotyczących płatności dla wykonawcy itp., a także możliwości otrzymywania dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie wystawionych faktur.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zapoznanie uczestników szkolenia z praktycznymi aspektami realizacji zadań współfinasowanych z Programu Inwestycji Strategicznych oraz przykładami ich ujęcia w budżecie i wpf.
 • Uzyskanie m.in. informacji w zakresie:
  • możliwych źródeł finansowania wkładu własnego,
  • możliwości zmiany zakresu rzeczowego inwestycji,
  • klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji,
  • kosztów inwestycji, na które można uzyskać dofinansowanie z PIS,
  • kolejności wypłaty środków na realizację inwestycji – dofinansowania z programu oraz stanowiących pokrycie wkładu własnego,
  • wkładu własnego deklarowanego oraz wkładu własnego, niezbędnego do realizacji inwestycji.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – założenia programu.
 2. Warunki i zagrożenia dotyczące realizacji inwestycji dofinansowanej w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.
 3. Wybór projektów do dofinansowania przez KPRM/ promesa wstępna jako podstawa ujęcia zadania w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego:
  • etapowanie inwestycji,
  • klasyfikacja budżetowa,
  • określenie dochodów i wydatków budżetowych na inwestycję.
 4. Wartość inwestycji dofinansowanej z programu, a wartość wydatków planowanych na realizację zadania.
 5. Zasady dotyczące dofinansowania, otrzymanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
 6. Umowa z wykonawcą na realizację inwestycji:
  • warunki zawarcia umowy,
  • płatności na rzecz wykonawcy za wykonane roboty, dostawy.
 7. Wypłata środków przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
 8. Łączenie środków, pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z innymi środkami publicznymi.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy i pracownicy wydziałów finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni pracownik RIO w Kielcach, obecnie Z-ca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, trener od wielu lat współpracująca z ośrodkami FRDL, Świętokrzyską Agencją Rozwoju Regionu, Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Kielcach, autorka wielu publikacji z zakresu finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 365 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 25 maja 2022 r.