Sposoby wygaszania zobowiązań podatkowych i publicznoprawnych

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Pobór podatków lokalnych niejednokrotnie budzi wątpliwości interpretacyjne a także sprawia trudności związane m.in. ze zwlekaniem z zapłatą należności przez podatników. Efektywne działania organów egzekucyjnych zwiększają dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dlatego tak ważne jest prawidłowe i skuteczne stosowanie procedur windykacji zobowiązań podatkowych i publicznoprawnych. Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, które w praktyczny sposób przybliży procedury egzekucji administracyjnej. Podczas spotkania omówimy rozwiązania dotyczące instytucji w ordynacji podatkowej: nadpłaty, przedawnienia, umorzenia, przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych. Przedstawimy krok po kroku wszystkie formy wygaszania zobowiązań podatkowych i publicznoprawnych. Prowadząca, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w pracy w organie podatkowym, w jasny i przejrzysty sposób wskaże przepisy, praktykę ich stosowania oraz przedstawi najnowsze orzecznictwo z zakresu tematyki spotkania

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uzyskanie niezbędnej wiedzy dotyczącej uporządkowania zobowiązań podatkowych i publicznoprawnych w jst czy związkach międzygminnych. 
 • Podczas szkolenia, zweryfikujemy czy w jednostce są prawidłowo realizowane przepisy prawne dotyczące wygaszania zobowiązań, stosowania potrąceń, umorzeń, przedawnień. Wskażemy kiedy i w jakich okolicznościach można stosować wyżej wymienione instytucje prawa podatkowego.
 • Przedstawienie i omówione wszystkich sposobów wygaśnięcia podatków i opłat lokalnych oraz należności publicznoprawnych.
 • Zdobycie umiejętności praktycznego stosowania przepisów dotyczących możliwości wygaśnięcia podatków i opłat lokalnych oraz należności publicznoprawnych. Możliwość konsultacji kwestii problemowych, wyjaśnienia wątpliwości w stosowaniu przepisów.
 • Zapoznanie z aktualnym orzecznictwem w zakresie nadpłat, przedawnień czy umorzeń.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zapłata podatku: 

 • Terminy zapłaty podatku. 
 • Instytucja pieniądza elektronicznego. 
 • Zapłata podatku za pomocą innego instrumentu płatniczego: prowizja i opłaty; czy konieczna jest uchwała rady gminy?
 • Regulacje odnoszące się do kolejności zaliczania wpłat. 
 • Rozliczenie wpłaty dokonanej po terminie płatności.
 • Jak rozliczać koszty upomnienia? Od kiedy liczymy koszty upomnień?
 • Kolejność zaliczania wpłat. 
 • Uregulowania odnoszące się do postanowień o zarachowaniu wpłaty: z urzędu czy na wniosek podatnika.
 • Kiedy należy wydać postanowienie o zarachowaniu wpłaty?
 • Dopuszczenie zapłaty podatku przez inne osoby niż podatnik – kto za podatnika może płacić zobowiązania?
 • Zapłata podatku przez podatników, prowadzących działalność gospodarczą. 
 • Sytuacje wyłączania naliczania odsetek. 
 • Obniżone stawki odsetek (50% i 75%) – kiedy i jak stosować? Podwyższona stawka odsetek (150%) – czy należy się gminie? 

2. Potrącenie: 

 • Potrącenie sposobem na dłużników, będących jednocześnie wierzycielami gminy. 
 • Kiedy można dokonać potrącenia? Czy potrzebna jest zgoda podatnika? 
 • Potrącenie na wniosek dłużnika czy z urzędu? 
 • Na jaki dzień – w sytuacji potrącenia - liczymy odsetki? Postanowienie o dokonaniu potrącenia. 
 • Kiedy i w jaki sposób odmawiamy dokonania potrącenia? 
 • Odrębna regulacja dokonywania potrąceń należności publicznoprawnych.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy i księgowi, pracownicy organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków międzygminnych zajmujący się egzekwowaniem i windykacją podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i należności publicznoprawnych oraz pracownicy służb finansowych powiatów odpowiedzialni za windykację należności publicznoprawnych w powiatach.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych o specjalności prawo finansowe; ekspert w dziedzinie dochodów jst, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; rozprawę doktorską obroniła na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”; konsultant NIK Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca RIO; autor książek min.: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Dotacje z budżetów jst”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wielu czołowych wydawnictw.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 29 sierpnia 2022r.