Wykonanie planu finansowego samorządowej jednostki budżetowej w roku 2021

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu dotyczącym zagadnień związanych z wykonaniem planu finansowego samorządowej jednostki budżetowej w 2021 roku, które ma na celu pomoc w prawidłowym wykonywaniu planu finansowego oraz klasyfikowaniu dochodów, wydatków. Prowadząca w jasny i przejrzysty sposób wyjaśni wątpliwości, wskaże najczęstsze problemy z zakresu tematyki szkolenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawienie zasad budowania planu finansowego samorządowej jednostki budżetowej.
 • Wskazanie trybu dokonywania zmian w planie finansowym.
 • Omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości w wykonaniu planu finansowego samorządowej jednostki budżetowej na podstawie protokołów kontroli RIO i NIK.
zwiń
rozwiń
Program

1. Plan finansowy jako podstawa gospodarki finansowej samorządowej jednostki budżetowej:

 • zakres i funkcje planu finansowego,
 • budowa planu finansowego,
 • procedura tworzenia planu finansowego,
 • kompetencje kierownika jednostki, organu wykonawczego i organu stanowiącego jst przy tworzeniu planu finansowego jednostki.

2. Rola klasyfikacji budżetowej przy tworzeniu planu finansowego jednostki – omówienie najczęściej występujących problemów z jej stosowaniem.
3. Tryb dokonywania zmian w planie finansowym jednostki w trakcie roku budżetowego:

 • zakres możliwych upoważnień,
 • kompetencje kierownika jednostki,
 • kompetencje organu wykonawczego jst,
 • kompetencje organu stanowiącego jst.

4. Plany finansowe jednostek oświatowych dla rachunków, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
5. Wykonanie planu finansowego jednostki budżetowej – sprawozdawczość budżetowa:

 • zasady sporządzania sprawozdania Rb-27S,
 • zasady sporządzania sprawozdania Rb-28S,
 • zasady sporządzania sprawozdania Rb-34S.

6. Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie planu finansowego:

 • dokonywanie zmian w planach finansowych bez upoważnienia,
 • zaciąganie zobowiązań bez upoważnienia tj. z przekroczeniem planu finansowego,
 • wydatkowanie środków publicznych bez upoważnienia tj. z przekroczeniem planu finansowego.
   
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi oraz inni pracownicy działów finansowych samorządowych jednostek budżetowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletnia Księgowa, Posiada certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i jst. Z rachunkowością budżetową i finansami publicznymi związana od 1999 r. Doświadczony szkoleniowiec z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości i gospodarki finansowej jsfp.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 309 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 21 lipca 2021 r.