Zmiany i bieżące problemy klasyfikacji budżetowej

online

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie, którego tematem będzie klasyfikacja budżetowa po wprowadzeniu ostatnich zmian. Podczas szkolenie omówione zostaną kluczowe z punktu widzenia finansów jst paragrafy klasyfikacji, a także najczęściej popełniane błędy.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Klasyfikacja budżetowa to szczególne narzędzie do planowania, ewidencji i sprawozdawczości w jednostkach sektora finansów publicznych. Jej częste zmiany powodują wiele problemów interpretacyjnych w zakresie prawidłowego ustalania działów, rozdziałów i paragrafów, szczególnie dla dochodów i wydatków. Proponowane szkolenie przybliży uczestnikom prawidłowe funkcjonowanie klasyfikacji budżetowej, jak również jej ostatnie zmiany na bazie przepisów rozporządzenia z 15 lipca 2022r. ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych tj. zmian interpretacyjnych Ministerstwa Finansów w klasyfikacji czy najczęściej występujących błędów, wynikających z protokołów RIO i NIK.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie oraz uzupełnienie wiedzy z zakresu stosowania klasyfikacji budżetowej.
• Uporządkowanie informacji dotyczących klasyfikacji dodatku węglowego czy ewentualnego zakupu/sprzedaży węgla przez jst.
• Wskazanie, jak prawidłowo umiejscawiać dochody i wydatki jednostki w działach i rozdziałach, również w Systemie Monitorowania Usług Publicznych (SMUP).
• Zapoznanie z właściwym stosowaniem paragrafów klasyfikacji budżetowej, także w zakresie inwestycji z Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych czy też funduszu dotyczącego pomocy obywatelom Ukrainy.
• Przedstawienie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości. Poznanie odpowiedzi na najczęstsze wątpliwości i pytania.

zwiń
rozwiń
Program

1. Omówienie ostatnich zmian związanych ze modyfikacją opisów już istniejących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, jak i z usunięciem oraz dodaniem nowych rozdziałów.
2. Podział rozdziałów na podmiotowe i usługowe, a tym samym konieczność stosownego planowania dochodów i wydatków w tym zakresie – w związku ze SMUP.
3. Ostatnie zmiany paragrafów dochodów, wydatków m. in. dotyczących pomocy dla obywateli Ukrainy czy inwestycji z Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – najczęstsze problemy.

4. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów dochodów m. in.:
• Odsetki § 090, § 091, § 092.
• Dochody majątkowe § 077, § 078, § 087.
• Wpływy z różnych opłat § 069, a § 097.
• Inne m. in. § 063, § 064, § 094, § 095, § 291 i §295, § 666 i § 669.
5. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów wydatków m. in:
• Materiałów § 421 a § 422, § 423, § 424, § 427, § 430, § 606.
• Oprogramowania § 430 a § 421, § 443, § 424.
• Umów o dzieło, zlecenia § 417 a § 427, § 430, § 409.
• Nagród konkursowych §419 a 304.
• Opłat za zagospodarowanie odpadów § 430 a § 452, § 443.
• Świadczeń § 311 a § 302.
• Delegacji krajowych i zagranicznych § 441 i § 442.
• Ekspertyz § 439.
• Tłumaczeń § 438.
• Usług między jst § 433,
• Energii § 426, a § 430.
• Usług zdrowotnych § 428 a § 430.
• Szkoleń § 455, § 470 i § 430.
• Opłat komorniczych § 461 a § 443.
• Remontów § 427 a § 430, oraz kwestii remont a ulepszenie § 427 a § 605.
6. Odpowiedzialność w zakresie zastosowania nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej, szczególnie w zakresie wydatków.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy w jst, pracownicy posługujący się klasyfikacją budżetową w jednostkach sektora finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, wieloletni skarbnik miasta i gminy. Doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju - przeprowadziła ponad 2 600 szkoleń dla ponad 60 000 osób. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 listopada 2022 r.