Kodeks postępowania administracyjnego a ustawa o doręczeniach elektronicznych po nowelizacji przepisów. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Ostatnie zmiany, wprowadzane w Kodeksie postępowania administracyjnego, wynikające m.in. z przepisów o doręczeniach elektronicznych powodują liczne problemy w praktycznym stosowaniu przepisów wśród osób wydających decyzje administracyjne. Chaos interpretacyjny pogłębi także zapowiadany projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Dlatego też proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, które przybliży istotę procedury postępowania administracyjnego, w tym zasad dotyczących e-doręczeń, po wejściu w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych i planowanych w/w zmian. Dzięki przekazanym podczas zajęć informacjom i wskazówkom nabędą Państwo wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu procedury administracyjnej, z uwzględnieniem dokonanych, jak i zapowiadanych zmian. Prowadząca, doświadczona trenerka, realizująca od kilkunastu lat szkolenia dla administracji publicznej, wskaże instytucje bezpośrednio dotknięte zmianami, tj. pełnomocnictwo, doręczenie pism, wezwania, podanie, adnotacje urzędowe, upoważnienia do wydawania decyzji na tle pozostałych przepisów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawienie zagadnień dotyczycących obszarów prowadzenia postępowania i wydawania decyzji, z uwzględnieniem kwestii dotyczących ostatnich zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego.
 • Omówienie zmian w k.p.a. spowodowanych ustawą o e-doręczeniach, w szczególności związanych z terminami, ponagleniami, podaniami, metryką sprawy, a także innymi problematycznymi kwestiami.
 • Analiza przepisów ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców i jej wpływu na postępowanie administracyjne.
 • Poznanie aktualnego orzecznictwa z tego zakresu.
 • Możliwość wyjaśnienia na bieżąco problemów i wątpliwości dotyczących prowadzenia postępowania administracyjnego i wydawania decyzji po nowelizacji k.p.a.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady postępowania administracyjnego w orzecznictwie sądów. Skutki ich niezastosowania dla organów administracji publicznej. 
2. Zasada pisemności a nowelizacja k.p.a. w związku z ustawą o doręczeniach elektronicznych.
3. Właściwość rzeczowa i miejscowa. Przekazanie według właściwości.
4. Pełnomocnik. Udzielanie pełnomocnictw. Jak ma postępować organ w stosunku do pełnomocników strony po nowelizacji k.p.a.?
5. Terminy załatwiania spraw administracyjnych:

 • Zawiadomienia o niezałatwieniu sprawy. 
 • Bezczynność i przewlekłość postępowania a instytucja ponaglenia – nowelizacja k.p.a.

6. Doręczenia w postępowaniu administracyjnym a ustawa o doręczeniach elektronicznych.
7. Publiczna usługa doręczenia elektronicznego a kwalifikowane usługi doręczenia elektronicznego.
8. Adres do doręczeń, skrzynka do doręczeń.
9. Chwila doręczenia.
10. Wyłączenia od doręczeń elektronicznych.
11. Publiczna usługa hybrydowa.
12. Terminy wejścia w życie.
13. Wszczęcie postępowania administracyjnego. 

 • Obowiązki organu: 
 • sposoby wszczęcia postępowania,
 • data i forma wszczęcia postępowania,
 • pojęcie i wymogi formalne podania,
 • pozostawienie podania bez rozpoznania,
 • przekazanie podania według właściwości.
 • Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. 
 • Braki formalne.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji publicznej oraz ich jednostek organizacyjnych, osoby wydające decyzje administracyjne, prowadzące postępowania administracyjne w zakresie wykonywanych obowiązków, zarówno doświadczeni w prowadzeniu postępowań administracyjnych, jak również zaczynający pracę w jednostkach publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, instytucji kultury, dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Członek zespołu audytującego dostępność w jsfp. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka licznych komentarzy i opinii prawnych. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl 
do 29 sierpnia 2022r.