Profesjonalne zarządzanie sekretariatem w administracji publicznej

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie, na którym uczestnicy dowiedzą się jak profesjonalnie prowadzić sekretariat, jak organizować pracę swoją i swojego szefa, jak zgodnie z etykietą przyjmować gości oraz jak dbać o wizerunek urzędu i jak radzić sobie w sytuacjach trudnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą zarządzania sekretariatem, a w szczególności:

 • poznają techniki skutecznej organizacji pracy biura,
 • zdobędą wiedzę dotyczącą podstawowych kompetencji niezbędnych na stanowisku asystenta/asystentki,
 • poznają zasady przepływu informacji,
 • dowiedzą się jak efektywnie zarządzać sobą w czasie,
 • zostaną zapoznani z zasadami etykiety,
 • dowiedzą się, jak radzić sobie z sytuacjami trudnymi.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Wprowadzenie – w tej części szkolenia uczestnicy poznają zasady pracy w sekretariacie, przedyskutują kodeks etyczny pracownika sekretariatu oraz wyodrębnią kluczowe kompetencje niezbędne do wykonywania obowiązków zawodowych na tym stanowisku:
  • sekretariat „sercem i wizytówką” urzędu,
  • rola sekretariatu w sprawnym funkcjonowaniu urzędu,
  • etyka zawodowa pracy w sekretariacie,
  • profesjonalizm funkcjonowania sekretariatu,
  • kompetencje pracownika sekretariatu + moja analiza SWOT (słabe strony, mocne strony, szanse i zagrożenia)
 2. Sekretariat jako centrum zarządzania przepływem informacji - w tej części szkolenia uczestnicy poznają zasady przekazywania informacji pisemnych, telefonicznych, ustnych:
  • przepływ informacji,
  • proces komunikacji (nadawanie komunikatów, aktywne słuchanie, mowa ciała),
  • rozmowy telefoniczne (etykieta telefoniczna, anonsowanie rozmów, filtrowanie rozmów, umawianie spotkań, pozyskiwanie i udzielanie informacji przez telefon, ochrona informacji).
 3. Planowanie i organizacja pracy sekretariatu – w tej części szkolenia uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób efektywnie zarządzać sobą w czasie, zaplanować dzień, tydzień, miesiąc pracy, w jaki sposób zarządzać kalendarzem przełożonych:
  • zasady dobrej organizacji pracy własnej i pracy przełożonych,
  • jak efektywnie zarządzać sobą w czasie,
  • zasady efektywnego zarządzania kalendarzem przełożonych,
  • kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji,
  • złodzieje czasu - jak je eliminować,
  • praktyczne zasady zarządzania sobą w czasie: metoda ABC, zasada Pareto, Matryca Eisenhovera,
  • sporządzanie planów dnia swoich i przełożonych,
  • narzędzia wspomagające zarządzanie sobą w czasie – kalendarze, multiplanery, aplikacje,
  • jak sporządzać profesjonalne notatki ze spotkań.
 4. Kreowanie wizerunku profesjonalnego pracownika sekretariatu – urzędowy savoir-vivre – z tej części szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak ważne jest ich stanowisko pracy w procesie kształtowania dobrego wizerunku urzędu, w jaki sposób przygotować spotkanie służbowe, przywitać gości, dobrać garderobę:
  • urzędowy savoir-vivre – podstawowe zasady,
  • przywitanie gości, dbanie o dobry wizerunek urzędu,
  • zasady precedencji (pierwszeństwa) – hierarchia stanowisk i funkcji, zasady pierwszeństwa podczas powitania, przedstawiania, zasiadania przy stole,
  • zasady dress codu – co klientom urzędu mówi mój ubiór, zasady profesjonalnego doboru garderoby,
  • organizacja spotkań służbowych.
 5. Trudne sytuacje w obsłudze klientów urzędu – z tego modułu uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób profesjonalnie obsługiwać różnych klientów urzędu:
  • profesjonalna komunikacja a kształtowanie wizerunku urzędu,
  • umiejętność słuchania – trzy poziomy słuchania, słuchanie aktywne, osiem ukrytych programów,
  • sztuka zadawania pytań – pytania kartezjańskie, analiza transakcyjna Ericka Bern'a,
  • komunikacja niewerbalna i jej wpływ na komunikację,
  • sztuka asertywności – podstawowe zasady asertywności, techniki asertywnej rozmowy
 6. Podsumowanie
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy sekretariatów (w szczególności w urzędach miast, gmin, powiatów oraz jednostek organizacyjnych, w tym np. PCPR, OPS, ale także bibliotek, szkół i przedszkoli, kuratorzy sądowi i inni).

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Psycholog, coach, trener z 15-letnim doświadczeniem. Absolwentka psychologii ze specjalnością psychologia pracy, organizacji i zarządzania, pedagogiki i pracy socjalnej. Ukończyła Szkołę Coachingu w Instytucie Rozwoju Biznesu. Jest certyfikowanym coachem „The Practicioner Coach Diploma”, akredytowanym przez Noble Manhattan Coaching oraz International Institut of Coaching and Mentoring. Posiada certyfikat Zarządzanie projektami PRINCE2 na poziomie Foundation. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe w charakterze asystentki zarządu. Tworzy gry szkoleniowe rozwijające kompetencje miękkie oparte na wiedzy z zakresu psychologii i wykorzystuje je podczas szkoleń. Specjalizuje się w szkoleniach z rozwijania kompetencji menedżerskich, a także m.in. z zakresu: budowania zespołu, komunikacji interpersonalnej, asertywności, motywowania, automotywacji, autoprezentacji, wizażu, etykiety biznesowej i towarzyskiej, radzenia sobie ze stresem, równowagi między pracą a życiem osobistym, rozwiązywania konfliktów, treningu interpersonalnego, zarządzania sobą w czasie, wspierania rozwoju, coachingu, wyzwalania kreatywności, negocjacji, pedagogiki i wychowania.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 319 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 30 listopada 2021 r.