Specjalista w zakresie postępowania administracyjnego KPA z uwzględnieniem zmian w doręczeniach wchodzących w życie od 5 października 2021 r.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w dwudniowym szkoleniu, podczas którego przedstawimy regulacje prawne oraz ich wpływ na praktyczne działanie organów administracji publicznej. Uczestnicy szkolenia uzyskają niezbędne podstawy teoretyczne i praktyczne, które pomogą w prawidłowym i bezpiecznym stosowaniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Ponadto analizie zostaną poddane wątpliwości interpretacyjne pojawiające się zarówno przy stosowaniu najnowszych jak i dotychczasowych instytucji procesowych. Wszystkie omawiane zagadnienia zostaną przedstawione na praktycznych przykładach. Uczestnicy uzupełnią i uporządkują swoja wiedzę dotyczącą zagadnień teoretycznych oraz zagadnień praktycznych z zakresu postępowania administracyjnego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie przepisów ma kluczowe znaczenie dla pracowników administracji publicznej w usprawnieniu procedur administracyjnych.
 • Uczestnicy poznają różne aspekty praktycznego stosowania zasad KPA.
 • Wszystkie zagadnienia przedstawione zostaną przy użyciu przykładów praktycznych, a także w oparciu o orzecznictwo i doktryny.
 • Zajęcia będą prowadzone w systemie wykładów oraz warsztatów z omówieniem praktycznych przykładów.
 • Posiadamy praktyczne materiały przygotowane z myślą o uczestnikach kursu.
zwiń
rozwiń
Program

Dzień I.

 1. Zasady postępowania administracyjnego jako normy prawne:
 • Zasada „in dubio pro libertate” - art. 7a kpa,
 • Zasada współdziałania organów,
 • Zasada in dubio pro reo,
 • Zasada proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania,
 • Zasada uprawnionych oczekiwań – pewności prawa art. 8 § 2 kpa,
 • Zasada polubownego załatwienia spraw – art. 13 kpa,
 • Zmiana w zakresie dwuinstancyjności postępowania art. 16 kpa.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby zajmujące się, prowadzeniem postępowań administracyjnych, wydawaniem decyzji administracyjnych oraz odwołań od decyzji w jednostkach samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Etatowy Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, doświadczony ceniony i wysoko oceniany wykładowca.
 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 499 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl  do 15 października 2021 r.