Ustawowe oraz pozaustawowe ograniczenia dostępu do informacji publicznej w orzecznictwie

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w Webinarium, podczas którego zostaną przedstawione zagadnienia związane z najnowszymi trendami orzeczniczymi w zakresie ograniczeń dostępu do informacji publicznej. Ze względu na fakt, że urzędy zasypywane są wnioskami o udzielenie informacji publicznej, które potrafią być uciążliwe, sporo jest i decyzji. Materia informacji publicznej cały czas się rozwija i ewoluuje. Kontekst orzeczniczy wydaje się o tyle istotny, że to on nadaje prawidłowy sens omawianej ustawie. Tak więc, czym jest „prawo do prywatności” czy „tajemnica przedsiębiorcy” wskazało dopiero orzecznictwo. Jak wynika z tytułu możliwości ograniczenia są również pozaustawowe - można się zastanawiać, czy sądy powinny opracowywać koncepcje „dokumentu wewnętrznego” czy „nadużycia dostępu do informacji publicznej”. Omówiony zostanie również zakres „dokumentu wewnętrznego” jaki orzecznictwo doprecyzuje szczegółowo w zakresie „nadużycia” - czy prawa można nadużyć i w jakich sytuacjach

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zaznajomienie z praktyką orzeczniczą tak aby można było samodzielnie starać się przewidzieć – jak może zachować się sąd w podobnej sytuacji, co pozwoli ocenić, czy wnioskujący np. nie nadużywa informacji publicznej.
  • Możliwość zapoznania się z dużą ilością orzeczeń, które pozwolą dość szybko wybrać odpowiadającą linię orzeczniczą.
  • Uczestnik będzie wiedział, kiedy wydać decyzję administracyjną,  jak pouczyć, kiedy odpisać pismem (jako czynność materialno techniczną).
  • Uczestnik będzie umiał uzasadnić swoje działania, aby skutecznie obronić swoje argumenty w sądzie administracyjnym dotyczące wykazania faktu, informacji przetworzonej, interesu publicznego czy ochrony prywatności podmiotu. 
zwiń
rozwiń
Program

I. Ustawowe ograniczenia dostępu do informacji publicznej:
1. Co zrobić w sytuacji, gdy urząd nie posiada żądanej informacji publicznej? Obowiązki organu w świetle orzecznictwa. 
2. Najnowsze orzecznictwo w zakresie prawa do prywatności:

a) Czym jest, czym się odróżnia od ochrony danych osobowych?
b) Jawność wynagrodzenia pracowników.
c) Stan zdrowia pracownika.
d) Skan legitymacji, zdjęcie, etc.
3. Tajemnica przedsiębiorcy w orzecznictwie:
a) Różnice pojęciowe tajemnicy przedsiębiorcy(UDIP) i tajemnicy przedsiębiorstwa (PZP).
b) Moment zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorcy.
c) Czy urząd lub jednostka organizacyjna może zastrzec tajemnicę przedsiębiorcy.
d) Zagadnienia, które można zastrzec?
4. Informacja przetworzona w orzecznictwie sądów:
a) Co oznacza przetworzenie, a czym jest przekształcenie informacji?
b) Szczególny interes publiczny w orzecznictwie sądów administracyjnym.
5. Koszty udzielenia informacji publicznej w orzecznictwie.
II. Pozaustawowe ograniczenia dostępu do informacji publicznej.
1. Dokument wewnętrzny w orzecznictwie:

a) Ewolucja dokumentu wewnętrznego w świetle orzeczeń TK oraz sądów administracyjnych.
b) Nagrania z monitoringu jako dokument wewnętrzny.
c) Wewnętrzna korespondencja.
d) Informacje techniczne.
e) Opinie prawne (i ekspertyzy) zamawiane w urzędzie.
f) Nagrania posiedzeń komisji.
2. Dokument prywatny w orzecznictwie:
a) Czym jest dokument prywatny?
b) Przykłady orzecznicze dokumentów prywatnych.
c) Dokumenty prywatne w zamówieniach publicznych.
3. Nadużycie w najnowszym orzecznictwie:
a) Wykorzystanie informacji w sprawach indywidualnych.
b) Informacje prywatne.
c) Wykorzystanie informacji do prowadzonej działalności gospodarczej.
d) Spór sądowy - a wnioskowanie o udostępnienie informacji.
e) Uciążliwe wnioski.
f) Wnioski powtarzające się.
g) Sytuacja w której adresat posiada informacje.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze, Radni, Prawnicy, Radcy prawni oraz obsługa prawna i wszystkie osoby zajmujące się udzielaniem informacji publicznej, Inspektorzy ochrony danych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Dr n. prawnych, autor publikacji na tematy ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej we Wspólnocie, CH Beck (Legalis) oraz 3 publikacji książkowych (1 jako współautor), posiada 12 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń. Do zalet szkoleń należy zrozumiały język prowadzącego oraz dobre zrozumienie tematyki samorządowej (inspektor w kilku podmiotach).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać  do 5 października 2022 r.