Przetargi na zbycie nieruchomości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Ważne informacje o szkoleniu

Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego mogą być zbywane wyłącznie w zgodzie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, która jako zasadę takich działań przewiduje tryb przetargowy. Panująca obecnie sytuacja związana z epidemią koronawirusa spowodowała, że kontakt urzędników z petentami został w dużym stopniu ograniczony. Kierownicy urzędów bardzo często zdecydowali o ich zamknięciu dla interesantów, a większość spraw załatwiana jest zdalnie. 6 października 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 24 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, którym wprowadzono przepisy regulujące sposób i tryb przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego oraz przetargu ustnego ograniczonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu przygotowania oraz przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości publicznych;
 • Omówienie form przetargowych, obowiązków organizatora przetargu, procedury w przypadku odwołania przetargu;
 • Pozyskanie wiedzy w zakresie przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych oraz przetargów ustnych ograniczonych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, przy użyciu elektronicznych środków komunikacji;
 • Omówienie sposobu działania w sytuacji odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii oraz unieważnienia przetargu.
zwiń
rozwiń
Program


1. Zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

 •  Przetarg.
 • Tryb bezprzetargowy.
 • Odstąpienie od zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
 • Oddawanie w użytkowanie wieczyste.
 • Pierwszeństwo w nabyciu.
 • Zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy.

2. Przygotowanie przetargu.

 • Komisja przetargowa.
 • Ustalenie ceny nieruchomości i podanie ceny wywoławczej.
 • Zgoda na zbycie nieruchomości.
 • Wykaz nieruchomości.
 • Ogłoszenie o przetargu.
 • Wadium.
 • Podanie danych przez uczestników przetargu.

3. Odwołanie przetargu.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów administracji rządowej i samorządowej przeprowadzający przetargi na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni pracownik administracji samorządowej na stanowisku kierowniczym, praktyk w prezentowanej dziedzinie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 290 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 16 marca 2021 r.