Zasady i aktualności w zakresie prowadzenia książki obiektu budowlanego (KOB)

Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu w zajęciach, które są praktycznym warsztatem prowadzenia książki obiektu budowlanego. Uczestnikom spotkania zostaną przedstawione: podstawowe wymagania zawarte w przepisach prawa, z uwzględnieniem nadchodzących zmian w ustawie Prawo budowlane, wpływ treści protokołu z kontroli na dokonywanie wpisów do KOB, zasady wypełniania KOB, krok po kroku, z przykładami i z omówieniem studium różnych przypadków. Rekomendujemy, aby uczestnicy na szkolenie mieli przy sobie własne książki obiektu budowlanego, celem omówienia problemów i sposobu ich prowadzenie na konkretnych przykładach wziętych z ich nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Uczestnicy pod okiem eksperta krok po kroku wypełnią każdą z tabeli KOB, co pozwoli im uniknąć błędów ujawnianych często podczas kontroli NB.
  • Wyjaśnimy, jakie okresowe przeglądy i kontrole należy obowiązkowo wykonywać i odnotowywać w KOB w czasie użytkowania budynku.
  • Przeanalizujemy dokumentację – jak poprawnie przygotowywać i gromadzić obowiązkowe druki i formularze z napraw, remontów i modernizacji, które należy obowiązkowo dołączać do KOB - omówienie konkretnych błędów popełnianych w dokumentacji.
  • Wyposażymy Państwa w praktyczną wiedzę, jak przygotować obiekt do kontroli technicznej i dokumentacyjnej NB i jakie są najczęściej popełniane błędy podczas prowadzenia KOB.
  • Dzięki indywidualnym konsultacjom z ekspertem uzyskają Państwo odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania podczas prowadzenia KOB.
zwiń
rozwiń
Program

1. Obowiązki wynikające z przepisów prawa:

a. Ustawa prawo budowlane.
b. Obowiązki właściciela i zarządcy.
c. Sankcje karne.

2. Obowiązkowe kontrole wynikające z ustawy Prawo Budowlane i innych aktów prawa:

a. Rodzaje i terminy wykonywania kontroli:

  • Rocznych i pięcioletnich.
  • Pozostałych.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie i zarządcy wspólnot mieszkaniowych, zarządcy budynków, administratorzy nieruchomości, właściciele obiektów i budowli (hal, magazynów), działy techniczne, administracyjne w firmach produkcyjnych i usługowych, pracownicy urzędów - osoby, które zarządzają mieniem własności publicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert w zakresie zarządzania nieruchomościami, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z prowadzaniem remontów, rozbudów i rewitalizacji obiektów budowlanych. Związany z nieruchomościami od ponad 25 lat. Był przewodniczym rady nadzorczej WSMB ATENA, realizującej szereg własnych inwestycji mieszkaniowych, później przez wiele lat pracował na wyższych stanowiskach kierowniczych w firmach deweloperskich J.W. Construction Holding S.A. i Budner S.A., gdzie uczestniczył i prowadził realizację projektów deweloperskich, wprowadzał system zarządzania ISO 9001 oraz SAP, zarządzał wybudowanymi przez deweloperów nieruchomościami. Prowadzi szkolenia i kursy nie tylko dla zarządców i administrator nieruchomości, ale także dla inwestorów, właścicieli obiektów budowlany, a także dla pracowników urzędów. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych związanych z zarządzaniem i utrzymaniem obiektów budowlanych, prowadzeniem książki obiektu budowlanego, rozliczaniem mediów, prowadzeniem finansów we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych. Wieloletni ekspert w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 305 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 23 lipca 2021 r.