Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne i emerytury w świetle aktualnych przepisów

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia omówione zostaną przepisy z zakresu emerytur nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem wcześniejszych emerytur i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Prowadzący, wieloletni praktyk, uczestniczący w postępowaniach sądowych, przedstawi w przejrzysty sposób zawiłe kwestie dotyczące przepisów emerytalnych nauczycieli, zwróci uwagę na kwestie problemowe, podpowie jak je skutecznie rozwiązać. Wskazane zostaną także zmiany prawne w tym zakresie oraz ich praktyczne znaczenie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przybliżenie problematyki dotyczącej przepisów emerytalnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu wcześniejszych emerytur i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.
 • Wskazanie warunków wiekowych, stażowych i innych, niezbędnych do uzyskania wcześniejszej emerytury, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.
 • Omówienie okresów uprawniających do emerytury i ich obliczania, a także wymiaru tej emerytury.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania oraz wskazówek od eksperta praktyka, uczestniczącego w postępowaniach sądowych związanych ze stosunkiem pracy nauczycieli.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli bez względu na wiek:
  • warunki stażowe,
  • problem rozwiązania stosunku pracy (podstawa i termin).
 2. Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne:
  • warunki wiekowe,
  • warunki stażowe,
  • tryb rozwiązania stosunku pracy,
  • odprawa emerytalna i świadczenia powiązane.
 3. Okresy uprawniające do emerytury:
  • okresy składkowe,
  • okresy nieskładkowe,
  • okresy uzupełniające,
  • okresy pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
 4. Emerytury powszechne:
  • rekompensata dla nauczycieli (zasady).
 5. Wymiar emerytury:
  • emerytury wcześniejsze,
  • emerytury powszechne,
  • świadczenia kompensacyjne.
 6. Odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy szkół, nauczyciele, pracownicy jst, zajmujący się oświatą samorządową, kierownicy i pracownicy jednostek samorządowych obsługujących szkoły, pracownicy kadr, przedstawiciele związków zawodowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Dr nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, uczestniczący w postępowaniach sądowych związanych ze stosunkiem pracy nauczycieli, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 339 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 8 lipca 2022 r.