Zapewnienie dowozu uczniów do szkół

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia dowozu uczniów do szkół. Dowóz ten jst może realizować samodzielnie, albo poprzez zwrot kosztów dowozu, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego poruszone zostaną zagadnienia związane z tym zadaniem, a budzące wątpliwości w praktyce, w tym dotyczące dowozu uczniów z niepełnosprawnościami. Szczególna uwaga zostanie skoncentrowana na zasadach dokonywania zwrotu kosztów dowozu rodzicom uczniów niepełnosprawnych według nowych regulacji prawnych, obowiązujących od dnia 27 października 2022 r. Szkolenie poprowadzi radca prawny, świadczący obsługę prawną jst w zakresie zadań oświatowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie zasad zapewnienia dowozu uczniów lub zwrotu kosztów dowozu, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.
 • Wskazanie zmian w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych po zmianach obowiązujących od 27 października 2022 r.
 • Możliwość uzyskania odpowiedzi na kwestie problemowe związane z tematyką szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Aktualne podstawy prawne zapewniania dowozu lub zwrotu kosztów dowozu.
 2. Granice prawne obowiązku i prawa gminy do zapewnienia dowozu.
 3. Formy zapewnienia dowozu:
  • dowóz własnym środkiem transportu,
  • powierzenie dowozu,
  • zwrot kosztów dowozu.
 4. Kryteria ustalania wysokości zwrotu kosztów dowozu, w tym m. in.:
  • w jaki sposób obliczyć koszty zwrotu dowozu uczniów pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami?
  • w jaki sposób zawrzeć umowę z rodzicami w przedmiocie zwrotu kosztów dowozu?
 5. Możliwości zawarcia porozumień międzygminnych w zakresie zorganizowania wspólnego dowozu.
 6. W jakich sytuacjach gmina może odmówić zapewnienia dowozu?
 7. Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, nadzorujący sprawy edukacji w samorządach, pracownicy centrów usług wspólnych (zespołów obsługi oświaty) oraz inni pracownicy samorządowi, odpowiedzialni za organizację dowozu uczniów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, członek stowarzyszenia audytorów wewnętrznych IIA Polska, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie organizacji i zarządzania oświatą w samorządzie powiatowym. Autorka wielu publikacji, w tym m. in. komentarza do ustawy – Karta Nauczyciela oraz do ustawy o systemie oświaty, książek „Finansowanie zadań oświatowych”, „Dotacje dla szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne”. Prowadzi działalność doradczą (obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie prawa oświatowego) oraz szkoleniową. Wykłada na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą na Uniwersytecie Łódzkim. Prelegentka na konferencjach naukowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 339 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 26 listopada 2022 r.