Kompendium wiedzy pracownika samorządowego oraz aktualne przepisy prawne w zakresie ustawy o dowodach osobistych

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu spotkanie na którym prowadząca omówi najaktualniejsze przepisy prawne w zakresie ustawy o dowodach osobistych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się. Omawiane zagadnienia będą dotyczyły również udostępniania danych z dowodów osobistych oraz wydania zaświadczeń z RDO.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Na szkoleniu zostaną omówione zagadnienia takie jak: stosowanie ustawy o dowodach osobistych ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian do ustawy, a także problematyka udostępniania danych z Rejestru Dowodów Osobistych, dokumentacji związanej z dowodami osobistymi oraz wydawania zaświadczeń z RDO.
  • Wskazanie najczęstszych nieprawidłowości i kwestii problemowych w celu uniknięcia błędów zarówno w bieżącej pracy, jak i w przypadku kontroli.
  • Przedstawienie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych.
  • Możliwość konsultacji z ekspertem - praktykiem problemów i niejasności dotyczących tematyki szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

1. Stosowanie ustawy o dowodach osobistych.

2. Udostępnianie danych z RDO, udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi oraz wydawanie zaświadczeń.

3. Najczęstsze nieprawidłowości i problemy.

4. Orzecznictwo sądów administracyjnych.

5. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

pracownicy gmin/miast realizujący zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada pięcioletnią praktykę w kancelarii prawnej, jest wieloletnim pracownikiem administracji samorządowej, obecnie pracownikiem w Urzędzie Wojewódzkim na stanowisku kierowniczym z zakresu spraw obywatelskich (tj. z zadań zleconych jst z zakresu ustaw o ewidencji ludności, dowodów osobistych, prawa o aktach stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, rejestracji i kwalifikacji, Kpa). Prowadzi zajęcia dla pracowników jst z zakresu spraw obywatelskich, które dostosowane są do praktycznych problemów pracowników urzędów samorządowych. Wykłady są wysoko oceniane przez uczestników. Nadal podwyższa swoje kwalifikacje na kursach, warsztatach.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 305 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl do 15 listopada 2021 r.