Praktyczne stosowanie ustawy o ewidencji ludności

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas spotkania, które Państwu proponujemy, ekspert przedstawi i wyjaśni pojawiające się trudności w zakresie ustawy o ewidencji ludności oraz omówi nietypowe, problematyczne sytuacje dotyczące praktycznego ich stosowania. Podczas spotkania szczególny nacisk zostanie położony na zagadnienia takie jak: problematyka meldowania cudzoziemców, nadawanie nr pesel cudzoziemcom czy stosowanie Kpa do spraw z zakresu ustawy o ewidencji ludności. Dodatkowo udostępnione zostaną uczestnikom niezbędne wzory pism i dokumentów z zakresu tematyki szkolenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Wyjaśnienie, czym jest obowiązek meldunkowy cudzoziemców i jak go należycie realizować.
 • Omówienie postępowania w sprawie nadawania numeru PESEL cudzoziemcom.
 • Przedstawienie zagadnień związanych z udostępnianiem danych.
 • Stosowanie Kpa do spraw z zakresu ustawy o ewidencji ludności.
 • Omówienie aktualnego orzecznictwa.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Obowiązek meldunkowy cudzoziemców:
 1. Zasady meldowania osób z Unii Europejskiej.
 2. Zasady meldowania osób spoza Unii Europejskiej (m. in. zasady meldowania obywateli Wielkiej Brytanii).
 3. Meldunek cudzoziemców na pobyt stały i czasowy.
 4. Dokumentacja niezbędna do zameldowania cudzoziemca.
 5. Ruch bezwizowy.
 1. Nadawanie numeru PESEL cudzoziemcom:
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy gmin/miast realizujący zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, kierownicy i pracownicy USC, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada pięcioletnią praktykę w kancelarii prawnej, jest wieloletnim pracownikiem administracji samorządowej, obecnie pracownik w Urzędzie Wojewódzkim na stanowisku kierowniczym z zakresu spraw obywatelskich (tj. z zadań zleconych jst z zakresu ustaw o ewidencji ludności, dowodów osobistych, prawa o aktach stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, rejestracji i kwalifikacji, Kpa). Prowadzi zajęcia dla pracowników jst z zakresu spraw obywatelskich, które dostosowane są do praktycznych problemów pracowników urzędów samorządowych. Wykłady są wysoko oceniane przez uczestników. Nadal podwyższa swoje kwalifikacje na kursach, warsztatach.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 305 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl  do 14 października 2021 r.