• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – dotacje i pożyczki UE na projekty

Program i karta zgłoszenia

Uwaga: Przy zgłoszeniu do 2 stycznia 2024 r. obowiązuje cena promocyjna 399 PLN netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego omówimy Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności. Przedstawione będą możliwości dofinansowania projektów środkami, które jeszcze nie zostały rozdysponowane w formie zaliczek.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Nabycie wiedzy z zakresu możliwości pozyskania dodatkowych środków z KPO na projekty.
• Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki jak przygotować projekt, aby był on wysoko oceniony oraz jak kalkulować budżet.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Odblokowane środki KPO – zaliczkowanie.
2. Główne założenia Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Oporności – co jeszcze nie zostało wstępnie rozdysponowane.
3. Dofinansowanie: na co dotacje a na jakie projekty pożyczki.
4. Horyzont czasowy realizacji przedsięwzięć.
5. Adresaci wsparcia.
6. Cele i obszary wsparcia.
7. Główne różnice pomiędzy KPO a programami polityki spójności.
8. Nastawienie na wskaźniki.
9. Kwalifikowalność wydatków.
10. Kiedy bezwzględnie wymagana jest zgodność ze strategiami/programami.
11. Odporność i konkurencyjna gospodarka – możliwości dla gmin.
12. „Zielona energia i zmniejszenie konkurencyjności” – przykłady tematyki projektów, jakie strategie będą potrzebne, które należy uaktualnić.
13. Transformacja cyfrowa – szansa na dodatkowe wsparcie dla szkół i urzędów.
14. Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia – ważne dla mieszkańców.
15. Zielona inteligentna mobilność – zero emisyjny transport.
16. Przykładowe wsparcie – podpowiedzi w zakresie finansowania zadań samorządów.
17. Polityki horyzontalne, w tym równość szans w projektach – ważne w projektach.
18. Inne tematy zgłaszane przez uczestników a związane z KPO.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy JST, firm prywatnych, organizacji pozarządowych, państwowych jednostek budżetowych, pracownicy punktów informacyjnych o funduszach europejskich.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, przeprowadziła ponad 500 szkoleń z perspektywy finansowej UE 2014-2020 skierowanych do jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców: napisała ponad 40 projektów w mijającej perspektywie; posiada ponad 25 lat doświadczenia w  przygotowaniu i realizacji projektów UE we wszystkich 3 sektorach, trener i doradca w projektach, ocenia projekty UE od kilkunastu lat, stypendystka Kongresu Stanów Zjednoczonych, członek Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy przez 5 lat, wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych zakresu projektów UE, ekspert z listy Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej m.in. z zakresu innowacji społecznych, obecnie prezes spółki konsultingowo-szkoleniowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Przy zgłoszeniu do 2 stycznia 2024 r. obowiązuje cena promocyjna 399 PLN netto/os.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać  do 10 stycznia 2024 r.