Szybki rozwój drogownictwa i infrastruktury, a także postęp technologiczny w motoryzacji sprawiają, że coraz większa uwaga skupiana jest na bezpieczeństwie użytkowników drogowych. Inżynieria bezpieczeństwa ruchu drogowego, o której tu mowa, to dziedzina zajmująca się projektowaniem, analizą, zarządzaniem i doskonaleniem infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa. Jej celem jest minimalizacja liczby wypadków drogowych, a także ograniczanie skutków tych wypadków.


Do najważniejszych obszarów obejmowanych przez inżynierię bezpieczeństwa ruchu drogowego można zaliczyć:

1. Projektowanie infrastruktury drogowej:
a. Tworzenie bezpiecznych układów drogowych, skrzyżowań i przejść dla pieszych.
b. Analiza bezpieczeństwa przy projektowaniu dróg i skrzyżowań.
2. Sygnalizacja świetlna:
a. Optymalizacja czasów świateł sygnalizacyjnych dla poprawy przepływu ruchu.
b. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, takich jak adaptacyjne sygnalizacje.
3. Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów:
a. Projektowanie chodników, ścieżek rowerowych i przejść dla pieszych.
b. Promowanie bezpiecznych miejsc dla rowerzystów i pieszych na drogach.
4. Znakowanie drogowe:
a. Oznaczanie dróg i skrzyżowań odpowiednimi znakami drogowymi.
b. Regularna aktualizacja i utrzymanie znaków w celu poprawy czytelności.
5. Bezpieczeństwo pojazdów:
a. Wprowadzanie norm bezpieczeństwa pojazdów.
b. Promowanie nowoczesnych technologii, takich jak systemy wspomagania
bezpieczeństwa.
6. Edukacja i kampanie społeczne:
a. Organizacja kampanii edukacyjnych dla kierowców, pieszych i rowerzystów.
b. Promowanie bezpiecznych praktyk i zwiększanie świadomości wśród uczestników
ruchu.
7. Analiza wypadków:
a. Badanie przyczyn wypadków drogowych i opracowywanie środków
zapobiegawczych.
b. Monitorowanie statystyk bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ważnym aspektem BRD, oprócz strony infrastrukturalnej, jest badanie typowych zachowań uczestników ruchu drogowego i popełnianych przez nich błędów. Od projektantów ruchu drogowego wymaga się coraz częściej kompleksowego spojrzenia na projekt, uwzględniając przy tym m.in.: psychologię, mechanikę czy ocenę zachowania uczestników ruchu. W przypadku wystąpienia wypadku drogowego to często projektanci są pociągani do odpowiedzialności zawodowej za nieprawidłową organizację ruchu.

Inżynieria bezpieczeństwa ruchu drogowego wymaga współpracy między różnymi dziedzinami, takimi jak inżynieria transportu, urbanistyka, psychologia transportu i prawo drogowe.

W związku z tym FRDL od kilku miesięcy prowadzi cykl szkoleń skierowanych do projektantów ruchu. Zajęcia te mają na celu wskazanie typowych zachowań uczestników ruchu drogowego, błędów popełnianych przez projektantów, jak również optymalnych rozwiązań mających na celu ich wykluczenie.

Najbliższe spotkanie w ramach cyklu zostało zaplanowane na 13 grudnia i poprowadzi je Damian Iwanowicz, certyfikowany audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego, autor i współautor raportów ostanie bezpieczeństwa ruchu drogowego dla miast i sieci dróg zamiejskich, projektant organizacji ruchu drogowego.

Ze szczegółowym programem szkolenia można się zapoznać pod linkiem:
https://frdl-lodz.pl/szkolenia-otwarte/komunikacja-transport-drogi/ruch-drogowy-1/67421

Już dziś zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu i wymiany doświadczeń pomiędzy projektantami
ruchu drogowego z całej Polski!