Kontrola dotacji w siedzibie jednostki niesamorządowej

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane szkolenie ma pomóc w przygotowaniu się do przeprowadzenia kontroli dotacji zarówno pracownikom administracji samorządowej jak i podmiotom niesamorządowym pobierającym dotacje. W części teoretycznej omówione zostaną obowiązujące przepisy, zasady, procedury, w tym zapisy przykładowych uchwał rad gminy/powiatów. W części praktycznej zobrazowane zostanie prowadzenie czynności kontrolnych w siedzibie szkoły i przedszkola niesamorządowego. Uczestnicy otrzymają pomocne wzory dokumentów: protokół kontroli, wystąpienie pokontrolne, protokół oględzin, decyzja administracyjna, zawiadomienie o kontroli. Zaprezentowane zostaną przykłady uchwały, orzecznictwo, stanowiska RIO w zakresie przedmiotowym szkolenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przygotowanie merytoryczne pracowników samorządowych do podjęcia czynności kontrolnych w zakresie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oświatowej w siedzibie placówek dotowanych.
 • Wypracowanie niezbędnej dokumentacji, przyjęcia procedury i rozpoznania wydatków kwalifikowanych.
 • Przygotowanie przedstawicieli placówki niesamorządowej do przyjęcia kontroli, w tym przygotowanie niezbędnej dokumentacji, rozpoznanie procedur, nabycie umiejętności kwalifikowania wydatków, w tym na specjalne potrzeby uczniów.
 • Zobrazowanie prowadzenia czynności kontrolnych dotacji podmiotowej w siedzibie szkoły i przedszkola niesamorządowego. 
zwiń
rozwiń
Program
 1. Przygotowanie merytoryczne pracowników do podjęcia czynności kontrolnych. Przygotowanie się beneficjenta dotacji do poddania się czynnościom kontrolnym.
 2. Zastosowanie przepisów uchwały rady gminy/powiatu w procesie kontroli.
 3. Sporządzenie niezbędnej dokumentacji, w tym wzór zawiadomienia jednostki o kontroli.
 4. Rozpoczęcie kontroli w siedzibie placówki- dokumentowanie, zachowanie, współpraca z podmiotem kontrolowanym.
 5. Rozpoznanie dokumentacji poddanej kontroli. Rodzaj żądanej dokumentacji.
 6. Kontrola prawidłowości pobrania dotacji- analiza właściwych dowodów źródłowych i dokumentacji.
 7. Kontrola prawidłowości wydatkowania dotacji- analiza wydatków, dowodów zapłaty, spis wydatków.
 8. Dotacja specjalna dla uczniów z orzeczeniami- przykład wykorzystania w przedszkolach i w szkołach (różnice w stosowaniu przepisów), rodzaje wydatków, rozliczanie.
 9. Sporządzenie protokołu krok po kroku- wzór dokumentu.
 10. Sporządzenie decyzji administracyjnej- wzór dokumentu.
 11. Najczęściej występujące błędy w procesie kontroli- czego należy unikać?
 12. Podmiot kontrolowany- obowiązki podczas czynności kontrolnych.
 13. Zakazane wydatki- omówienie.
 14. Podsumowanie.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy samorządowi zatrudnieni w wydziałach edukacji, dyrektorzy i główni księgowi jednostek dotowanych - szkół i przedszkoli niesamorządowych, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jst, kontrolerzy, audytorzy, radcy prawni, skarbnicy jst.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, praktyk, wykładowca, ekspert z listy MEiN, konsultant, kontroler od 2010 r., szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem, współpracująca z Polską Akademią Nauk, FRDL, Regionalnymi Izbami Obrachunkowymi, niektórymi SKO, z samorządami i jednostkami dotowanymi. Ponad dekadę samorządowiec, odpowiedzialna z implementację przepisów prawa w jst i współpracę z jednostkami oświatowymi, pobierającymi dotację oświatową oraz były dyrektor szkoły, a od dwóch dekad edukator.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 16 lutego 2022 r.