• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

K.p.a. w świetle najczęściej popełnianych błędów - najważniejsze powody uchylania decyzji organów I instancji

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniach do 8 marca 2024 r. obowiązuje cena: 399 PLN netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu

Z praktyki orzeczniczej organów II instancji oraz sądów administracyjnych wynika, iż najczęstszą przyczyną uchyleń decyzji administracyjnych jest wadliwe stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, a nie przepisów prawa materialnego. Dopiero stosowanie ustaw materialnych we właściwym połączeniu z przepisami k.p.a. pozwala na podejmowanie prawidłowych rozstrzygnięć w sprawach administracyjnych. W związku z tym proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego prowadząca, doświadczona trenerka, realizująca szkolenia dla administracji publicznej, a jednocześnie członek etatowy SKO, omówi dla Państwa najczęściej popełniane błędy, skutkujące uchyleniem decyzji organów I instancji, co pozwali na usystematyzowanie wiedzy w przedmiocie procedury administracyjnej i uniknięcie podobnych nieprawidłowości w przyszłości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i ich właściwego stosowania w codziennej praktyce orzeczniczej.
 • Analiza najczęstszych przyczyn uchylania decyzji administracyjnych i wskazanie, jak ustrzec się przed podobnymi nieprawidłowościami.
 • Praktyczne omówienie najważniejszych zasad k.p.a., co pozwoli na wyeliminowanie najczęściej popełnianych błędów.
 • Zdobycie praktycznych wskazówek, pozwalających na wydawanie poprawnych proceduralnie decyzji administracyjnych.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych, uzyskania wskazówek i podpowiedzi z zakresu tematyki szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Zasady ogólne:
  • zasada informowania i pisemności w obliczu elektronizacji postępowań administracyjnych,
  • zasada prawdy obiektywnej,
  • obowiązki stron i organów.
 2. Podpisywanie i składanie pism w formie papierowej i elektronicznej.
 3. Oznaczenie stron fizycznych i prawnych oraz ich pełnomocników.
 4. Błędy w doręczeniach pism na etapie prowadzonego postępowania i błędy w doręczaniu decyzji.
 5. Przeprowadzanie postępowania dowodowego - wizje w terenie, opinie biegłych, dowody z dokumentów.
 6. Błędy w wyrzeczeniach decyzji.
 7. Uzasadnianie prawne i faktyczne decyzji – przywołanie dowodów i przepisów prawnych.
 8. Zmiana decyzji - wybór odpowiedniego trybu proceduralnego.
 9. Odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Wszyscy pracownicy administracji publicznej, w tym jst oraz ich jednostek organizacyjnych, stosujący przepisy k.p.a., zarówno doświadczeni w prowadzeniu postępowań administracyjnych, jak również zaczynający pracę w jsfp.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu procedury administracyjnej oraz zabezpieczenia społecznego. Trener szkoleń z zakresu procedury administracyjnej dla Miasta Krakowa, gmin i powiatów w całym kraju. Konsultant procedur administracyjnych i zabezpieczenia społecznego Miasta Stołecznego Warszawa.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniach do 8 marca 2024 r. obowiązuje cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 19 marca 2024 r.