Forum Księgowych JSFP rozpoczęło swoją działalność w 2023 roku. Skierowane jest do pracowników wydziałów finansowych jednostek sektora finansów publicznych województwa kujawsko-pomorskiego.

Głównym celem działalności forum jest poszerzanie wiedzy, a także wymiana doświadczeń i informacji w zakresie realizacji zadań z obszaru rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej, ewidencji księgowej.

Forum poprzez cyklicznie odbywające się spotkania - 2 w kwartale, poświęcone konkretnym zagadnieniom problemowym i konsultacjom z ekspertami jest wszystkim miejscem wymiany doświadczeń pomiędzy jego Członkami.

Spotkaniw będą odbywać się w formule stacjonarnej i online z przewaga tych pierwszych. 

 

W celu lepszej komunikacji między organizatorem Forum jakim jest FRDL a członkami Forum zostanie powołany Zarząd w składzie minimalnym: przewodniczący i 2 członków.

Funkcjonowanie i pracę Forum reguluje dokument - statut Forum.