Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza Państwa do udziału w najbliższym spotkaniu Forum pt. Obsługa klienta o szczególnych potrzebach: osoby z niepełnosprawnością słuchu w kontakcie z Urzędem/ Instytucją, które zaplanowane jest 11 lutego 2022r. w godzinach 9.30 – 13.30 .

  • Podczas najbliższej sesji Forum będziemy rozmawiać na temat obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.
  • Podczas spotkania przeanalizujemy raz jeszcze wymogi ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w zakresie objętym przedmiotem zajęć.
  • Następnie w szczegółowy sposób omówimy potrzeby i bariery osób z niepełnosprawności słuchu oraz prawidłowe sposoby obsługi tych osób.

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertami, prowadzącymi spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania jest uzyskanie wielu cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusja i uzyskanie odpowiedzi na pytania od ekspertów- w zakresie praktycznego stosowania przepisów. Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu.

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 7 lutego 2022 r. poprzez przesłanie informacji na skrzynkę mailową koordynatora elsilny@frdl.szczecin.pl  lub maila Forum Koordynatorów forumkoordynatorow@frdl.org.pl