Zapraszamy na pierwsze spotkanie inaugurujące działalność Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych pt. „Weryfikacja planów zapewnienia dostępności oraz raport o stanie dostępności” zostało zaplanowane 12 lutego 2021 r.

Program spotkania:

9.30 – 10.00 Powitanie uczestników, inauguracja funkcjonowania Forum Koordynatorów ds.
 dostępności działającym przy FRDL.

 Marcin Smala, Wiceprezes Zarządu FRDL
 Magdalena Kubik-Szczerba, Katarzyna Marciniak-Mordel, Koordynatorki Forum

10.00 – 11.30 Weryfikacja planów zapewniania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
 - praktyka i przykłady.

 • Wykorzystane narzędzia do przygotowania planu – przeprowadzone audyty dostępności - informacje praktyczne;
 • Weryfikacja zadań ujętych w planach dostępności – przykłady;
 • Osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych elementów planu – integracja procesów komunikacji i współpracy;
 • Czas obowiązywania planów zapewnienia dostępności;
 • Monitoring wdrażania dostępności;
 • Plan zapewnienia dostępności vs raport o stanie zapewnienia dostępności.

Prowadząca: specjalistka ds. dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością, trenerka. Prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej w zakresie wdrażania zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnością w usługach publicznych, doradza w zakresie prawidłowego realizowania dostępnych usług dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawnościami. Prowadzi również szkolenia z zakresu projektowania dostępnej przestrzeni, wdrażania rozwiązań wspierających dostępność informacyjno-komunikacyjną, cyfrową oraz z procesu obsługi klientów z niepełnosprawnością. Wspiera również pracodawców w zakresie dostosowania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością, konsultantka Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Współpracuje z urzędami publicznymi w całej Polsce. Wyróżniona jako jedna ze 100 najbardziej wpływowych osób z niepełnosprawnością w Polsce. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

11.30 – 11.45  Przerwa.

11.45 – 13.15 Prawne i praktyczne kwestie dotyczące sporządzania raportu o stanie dostępności.

 • Podmioty zobowiązane do złożenia raportu o stanie dostępności;
 • Formularz raportu a dostępność architektoniczna;
 • Formularz raportu a dostępność cyfrowa;
 • Formularz raportu a dostępność informacyjno-komunikacyjna;
 • Formularz raportu a dostęp alternatywny;
 • Okres sprawozdawczy;
 • Omówienie kwestii budzących wątpliwości przy tworzeniu raportu.

Prowadząca: radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

13.15 – 14.00 Poznanie dobrych praktyk i rekomendowanych rozwiązań, dyskusja, dobre rozwiązania.
 Prowadzące spotkanie

14.00 Podsumowanie, zakończenie spotkania.
 Magdalena Kubik-Szczerba, Katarzyna Marciniak-Mordel, Koordynatorki Forum

Serdecznie zapraszamy do zrzeszenia się w Forum i udziału w organizowanym spotkaniu!