Głównym celem działania Forum jest doskonalenie sprawności działania instytucji Sekretarza,
a także prezentowanie opinii członków w sprawach dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Członkostwo w Forum pozwala poszerzyć fachową wiedzę oraz przedyskutować nurtujące i trudne do rozwiązania problemy w gronie praktyków.

Podstawową formą działania Forum są systematyczne, zwoływane raz lub dwa razy w kwartale spotkania, w których jako moderatorzy i konsultanci uczestniczą specjaliści z różnych dziedzin tematycznych, przede wszystkim z zakresu prawa samorządowego i zarządzania organizacją.