Szanowni Państwo,

 

w imieniu Centrum Szkoleniowego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie serdecznie zapraszam na dwa spotkanie online odbywające się w ramach:

FORUM SKARBNIKÓWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

w dniach 14 i 19 czerwca 2023

 

Dzień 14 czerwca 2023

Zagadnienia praktyczne związane z funkcjonowaniem Grup VAT

Program:

Godz. 10.00-12.00

 1. Grupa VAT (GV) – istota i cel wprowadzenia tego rozwiązania
 2. Warunek istnienia powiązań finansowych, organizacyjnych i ekonomicznych – jak je rozumieć w kontekście JST,
 3. Co powinna zawierać umowa o utworzeniu GV,
 4. Kwalifikacja i dokumentowanie transakcji dokonywanych w ramach GV, ewidencja czynności „wewnętrznych”.
 5. Opodatkowanie transakcji z podmiotami spoza GV, jakie dane powinny zawierać faktury wystawiane przez / na rzecz GV.
 6. Zasady odliczania podatku naliczonego w grupie VAT, w tym odliczenia proporcjonalne (w tym omówienie przykładowych sytuacji).
 7. Kiedy utworzenie grupy VAT będzie wymagało korekty wcześniejszych odliczeń dokonanych przez JST lub innego członka GV (przykłady).
 8. Utrata statusu podatnika przez GV – przesłanki, skutki.
 9. Objaśnienia MF w sprawie GV i dotychczasowe interpretacje indywidualne dotyczące GV z udziałem JST.
 10. Czy warto utworzyć GV z udziałem JST - podsumowanie najważniejszych okoliczności wpływających na ocenę.

Prowadzący: Jerzy Martini - Współzałożyciel Kancelarii z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w obszarze podatku VAT; ośmiokrotny zdobywca tytułu najlepszego Doradcy Podatkowego w Polsce/Lidera w kategorii VAT (Ranking Rzeczpospolitej), Band I w rankingu Chambers & Partners; Przewodniczący Grupy VAT Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Najbardziej doświadczony w Polsce pełnomocnik w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w Luxemburgu (m.in. C313/05 Brzeziński, C-414/07 Magoora, C-318/11 Oasis East).

Dzień 19 czerwca 2023

Bieżące problemy rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego

Program:

Godz. 10.00-13.00

I. Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego, a w szczególności:

 1. Wytyczne organu wykonawczego określające m.in. próg istotności stosowany przy ustalaniu wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami,
 2. Zakres wyłączeń wzajemnych rozliczeń, o których mowa w § 27 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 342),
 3. ewidencja wzajemnych rozliczeń między jednostkami na koncie pozabilansowym 976
 4. kontrola prawidłowości kwot wyłączeń wzajemnych rozliczeń ustalonych przez jednostki.

II. Inwentaryzacja aktywów i pasywów jednostki, a w szczególności:

 1. przedmiot i sposób inwentaryzacji,
 2. terminy i częstotliwość inwentaryzacji.
 3. szczególne zasady inwentaryzacji określone w instrukcji inwentaryzacyjnej, w tym: plan inwentaryzacji.

Prowadząca: Lucyna Hanus, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, ekspert w zakresie finansów publicznych oraz rachunkowości budżetowej.

Koszt udziału w spotkaniach dla członków Forum - w ramach składki.

Dla osób niezrzeszonych koszt udziału:

w jednym spotkaniu – 390 zł/os/spotkanie

w dwóch spotkaniach – 690 zł/os

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Prosimy o przesyłanie karty zgłoszenia do 13 czerwca 2023 r. mailem na adres: centrum@frdl.szczecin.pl.

W kwestiach związanych ze wstąpieniem do Forum Skarbników Województwa Kujawsko-Pomorskiego prosimy kontaktować się z Koordynatorem Forum:  Robertem Żarkowskim, tel. 782 570 761

Zapraszamy do udziału