Szanowni Państwo,

w imieniu Centrum Szkoleniowego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej serdecznie zapraszam na spotkanie FORUM SEKRETARZY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w dniach 19 - 20 lutego 2024 r. Park Hotel Bydgoszcz ul. Wrocławska 3

FORUM SEKRETARZY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

I dzień szkolenia - 10:00 - 14:30
Zmiany kadrowe w jednostkach samorządowych w roku wyborczym (2024). Wybrane zagadnienia prawa pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.

I.
Zmiany kadrowe jako następstwo wyborów samorządowych 
II. Samorządowe prawo pracy 
III. Prawno-pracownicze skutki reorganizacji jednostek samorządowych. 
IV. Sesja pytań uczestników szkolenia

Prowadzący: Janusz Białek - Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy. Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii.

Wspólna kolacja

II dzień szkolenia - 10:00 - 14:00

Rola sekretarza w prawidłowym zakończeniu kadencji organów wykonawczych oraz rad gmin i powiatów
 

 1. Termin zakończenia bieżącej kadencji organów samorządowych i planowany termin wyborów samorządowych.
 2. Pozycja sekretarza a koniec kadencji i zakończenie działalności organu wykonawczego:
 • koniec kadencji a działalność organu wykonawczego,
 • zasada ciągłości działania organu wykonawczego,
 • upoważnienia i pełnomocnictwa a koniec kadencji.
 1. Sekretarz jako osoba upoważniona do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec organu wykonawczego, w tym problem urlopu wypoczynkowego organu wykonawczego, a koniec kadencji.
 2. Koniec kadencji a dalsze wykonywanie obowiązków zastępców wójta (członków zarządu), sekretarzy i skarbników.
 3. Rola sekretarza w przygotowaniu urzędu do zakończenia kadencji:
 • rozliczenie dokumentów,
 • pieczątek,
 • urządzeń oraz sprzętu elektronicznego.
 1. Problem oświadczeń majątkowych na koniec kadencji:
 • oświadczenia majątkowe radnych,
 • oświadczenia majątkowe organu wykonawczego.
 1. Zakończenie kadencji a praca rady:
 • proces uchwałodawczy a koniec kadencji,
 • skargi i wnioski a koniec kadencji.
 1. Obowiązki przewodniczącego rady w związku z zakończeniem kadencji:
  • analiza oświadczeń majątkowych i ich przekazanie,
  • ostatnia sesja (protokoły i uchwały),
  • informacje o analizie oświadczeń majątkowych.
 2. Obowiązki przewodniczących komisji w związku z zakończeniem kadencji.
 3. Działalność komisji rewizyjnej a koniec kadencji.
 4. Prawa i obowiązki radnego związane z wygaśnięcie mandatu radnych z powodu końca kadencji rady.
 5. Obowiązki biura rady w związku z końcem kadencji.
 6. Orzecznictwo.
 7. Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący:

Rafał Budzisz - doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego.

Prosimy o przesyłanie karty zgłoszenia r. mailem na adres: centrum@frdl.szczecin.pl