Szanowni Państwo,

w imieniu Centrum Szkoleniowego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej serdecznie zapraszam na pierwsze w tym roku spotkanie odbywające się w ramach

FORUM SEKRETARZY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

w dniu 20 marca 2023., w godz. 10.00-14.00, w formule online

Nowelizacja Kodeksu pracy w 2023 roku. Nowy zakres dokumentacji pracowniczej, postanowień w regulaminach (procedurach i politykach) w następstwie zmian w Kodeksie pracy.

Program spotkania:

1. Wprowadzenie do Kodeksu pracy możliwości kontroli przez pracodawców obowiązku trzeźwości lub obecności w organizmie pracowników innych środków odurzających (przykład postanowień/procedury takiej kontroli w regulaminie pracy i dokumentów powiązanych) – nowela KP z 1.12.2022 r. – obowiązujące od 21 lutego 2023 (Dz.U.2023, poz.240)

2. Zmiany w Kodeksie pracy uchwalone 1.12.2022 r. dotyczące pracy zdalnej, zamiast telepracy – obowiązujące od 7 kwietnia 2023 (Dz.U. 2023, poz.240):

3. Konsekwencje uchwalonych przez Sejm w dniu 8 lutego 2023 r. zmian w Kodeksie pracy w następstwie implementacji:

a) postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186, str. 105). Zakres omawianych zmian obejmuje w szczególności :

b) postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L. Nr 188, str. 79).  Zakres omawianych zmian obejmuje w szczególności :

4. Uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny lub zastosowania działania mającego równoważny skutek do rozwiązania umowy o pracę (wniosek pracownika i odpowiedź pracodawcy).

5. Wprowadzenie obowiązku uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, konsultacji związkowej oraz możliwości ubiegania się o przywrócenie do pracy – także w przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony (przykład dokumentacji).

6. Nowe zasady korzystania z przerw w pracy.

7. Skutki nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie odpowiedzialności pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika – nowe kategorie wykroczeń w Kodeksie pracy (kazusy).

8. Konsekwencje projektowanych zmian w Kodeksie pracy w innych ustawach m.in. w Karcie Nauczyciela, ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej, ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Uczestnicy szkolenia otrzymują pliki z przykładami dokumentów w formie edytowalnej

Prowadzący: Janusz Białek, Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy. Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii.

Prosimy o przesyłanie karty zgłoszenia do 17 marca 2023 r. mailem na adres: centrum@frdl.szczecin.pl

Szczegółowy program szkolenia